Ta del i det grønne skiftet!

Klikk for stort bilde Johan Neven  De fleste unge i dag er opptatt av klima og miljø – heldigvis! Du kan ta del i den store oppgaven med å løse klimautfordringene i en spennende og meningsfull jobb!

Energibransjen har en visjon om at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Tilgang til konkurransedyktig fornybar energi er grunnsteinen i elektrifiseringen av alle næringer, og i utviklingen av elektriske verdikjeder innen blant annet batterier, hydrogen og maritime løsninger.

Dette krever ny kompetanse!

I den siste utgaven av Europower Energi Utdanning kan du lese om de fantastiske mulighetene kraft- og fornybarbransjen har å by på.

Her blir dere kjent med nåværende og tidligere studenter som finner kraft- og fornybarbransjen interessant og vil bruke sin kompetanse i en bransje i rivende utvikling. Utgaven gir også en oversikt over høyskoler og fagskoler som tilbyr relevante studier. Blant dem er Nordland fagskole, elektro.