Utvikling av fagskole for bærekraftige matopplevelser!

Klikk for stort bilde

Bærekraftige matopplevelser fra jord og fjord til bord var tema på en samling i Mosjøen nylig. Utgangspunktet var behovet for å utvikle et nasjonalt fagskoletilbud med nordnorsk forankring.

(Bildet viser prosjektgruppen og ressursgruppen for utviklingen av utdanningen. Foto: Per Einar Steinrud)

Av Eva Narten Høberg
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tre dager i mai inviterte NIBIO og Nordland fagskole til samling i Sjøgata i Mosjøen. Den var et viktig ledd i arbeidet med å utvikle og etablere fagskoleutdanning innenfor bærekraftige matopplevelser. Målet var å inspirere, engasjere og informere om utviklingsarbeidet for utdanningen – og samtidig få innspill og bidra til samarbeid med ressurspersoner fra ulike fagmiljø. Tiltaket bygger på erfaringer fra studiet Mat og matkultur som ble tilbud i årene 2005-2014 i et samarbeid mellom NIBIO og Høgskolen i Nesna.

Samarbeidsprosjekt

Første dag ble viet samarbeidsmuligheter mellom fagskoler med relaterte fag, der Fagskolen i Hordaland, Trondheim fagskole, Nordland reiselivsfagskole og Fagskolen Innlandet var invitert. Målet med møtet var blant annet å få gjensidig orientering om hverandres utdanninger. Fagskolene ønsker å utfylle hverandre slik at bransjene får et samlet utdanningstilbud med god faglig bredde og dybde. Aktuelle samarbeidstema er felles markedsføring, utveksling av lærerkrefter og behovet for å etablere et faglig fora med gjensidig oppdatering og erfaringsutveksling som formål.

Fra jord og fjord til bord

Andre dag inviterte prosjektgruppa til fagdag, med både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale representanter for dette brede og tverrfaglige fagområdet. Invitasjonen ble distribuert til forvaltning, FoU-miljø, næringsselskap og andre aktører med interesse for området.

Hva er bærekraftige matopplevelser? Hvorfor er det behov for denne type utdanningstilbud? Hvordan kan vi samarbeide til beste for miljøet og næringene? Dette var spørsmål som ble belyst både ved hjelp av de samarbeidende fagmiljø i prosjektgruppa og av eksternt inviterte innledere.

Rektor ved Nordland fagskole, Pål Domben, åpnet dagen ved å presentere fagskolen, og hva som kjennetegner en fagskoleutdanning.

Høberg fortalte om bakgrunn for satsingen på Helgeland, om bærekraft og trender og om studietilbudets fokus som bygger på erfaringer fra studietilbudet Mat og matkultur (2005-14).

Viste egne ferdigheter

Mat ved Mosjøen videregående skole ble presentert av Rolf Jøran Forsmo, studiested Marka. Bente Tømmervik fortalte om utdanningstilbudet ved restaurant- og matfag og samarbeidet med naturbruk, blant annet innenfor satsingen Arktisk mat. Dette ble utdypet ved Per T. Tørrissen, kokk ved studiested Marka, som presenterte skolens prosjekt innenfor kompetanse- og omdømmebygging med internasjonal profil, Arktisk mat. Mosjøen videregående skole viste også fram sine praktiske ferdigheter ved å servere en lokal lunsjbuffet til deltakerne – tilberedt, servert og presentert i samarbeid mellom elever ved faget gårdsmat ved naturbruksutdanningen og restaurant og matfag – under kyndig veiledning av lærerne Runar Hestmark og Arnulf J. Stenvik.

En gründers erfaringer

Marianne Myrnes Steinrud fortalte om hvordan det er å være gründer innenfor kulturbasert næringsutvikling og opplevelser, med særlig fokus på mat. Hennes erfaring med utvikling av Vikgården som tilbyder av matopplevelser, og som læringsarena for ulike utdanningstilbud, ble delt med de frammøtte. Myrnes, som selv har tatt flere etterutdanninger innenfor matkultur og næringsutvikling, viste også til betydningen av kompetansehevende tiltak i næringene – både for å få kunnskap, inspirasjon og nettverk.

Nordland fagskoles representant i prosjektgruppa, Else Samuelsen, fortalte om krav til kvalitet i utdanningen, og om NOKUTs rammer og nåløyer.           

Bidrar med innspill

Prosjektet har knyttet til seg en solid gruppe av ressurspersoner som skal delta med innspill i utvikling av utdanningen:

¤ Christopher Sjuve, matformidler og matjournalist i bl.a. Dagbladet og TV-programmet «Fingrene av fatet»;

¤ Hallvar Ellingsen, kokk kjent blant annet fra kokkelandslaget og TV-programmet «Top Chef», samt driver av Kvitnes gård;

¤ Vegard Stormo, samisk kokk og kjøkkensjef ved Scandic Narvik;

¤ Trond Bjørkås, matprodusent for Norge, Nordland Bondelag;

¤ Dag Solfjeld, bonde og kokk som driver «3 Kalver» i Dønna;

¤ Astrid Regine Nässlander, kokk på Manshausen i Steigen og vinner av kokkeprisen 2018 på bakgrunn av et sterkt engasjement for lokale råvarer, bærekraft og gjenbruk;

¤ Anders Husa, som er en av Skandinavias fremste mat-bloggere og norsk juryformann i 360 Eat Guide, en restaurant-guide med spesielt fokus på bærekraft;

¤ Elise Rønning, tidligere kokk hos Kulinarisk Akademi og det Norske kokkelandslaget. Driver nå «Til Elise fra Marius» i Utskarpen.

¤ Mathilde Winther, driver «Han Sylte» i Valnesfjord

Over grensen

Programmet bød også på et møte med Anja Kastnes. Hun presenterte Sæterstad gård, som er et godt eksempel på en tilbyder av bærekraftige matopplevelser. Ben Mervis fra USA, grunnlegger og redaktør av matmagasinet «Fare», fortalte om betydningen av lokale ressurser i lys av internasjonale trender gjennom sitt foredrag «Embracing locality».

Høberg presenterte fagskoler med relaterte studietilbud. Det ble også satt fokus på samarbeid med svenske aktører, der det allerede er etablert kontakt mellom Västerbotten og Helgeland.

Rolf Jøran Forsmo ved Mosjøen videregående skole oppsummerte dagen, med innspill og synspunkt fra de drøyt 30 deltakerne.

Samfunnsoppdrag

Tredje dag av fagsamlingen ble viet ressursgruppa. Det ble drøftet hvilket innhold en slik utdanning bør ha for å treffe målgruppene langs næringskjeden fra jord og fjord til bord. Verdigrunnlaget ble lagt, med utgangspunkt i utdanningens samfunnsoppdrag, spesielt knyttet til FNs bærekraftmål nr. 12 om bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre.

Det ble også grundig drøftet hvilket behov primærnæringene, foredlingsleddene og serverings-/opplevelsesbedriftene har for kompetanseheving og ferdigheter. Vertskapsrollens nye perspektiv om formidlingsansvaret, ble utførlig diskutert – dette knyttet til delmål 12.8, «sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen».

Prosjektet har som mål å sende søknad til Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – innen 15. september i år.