Vi som elektrifiserer Norge

Klikk for stort bilde Bjørn Eide  Elektra lanserte bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge" i 2020. Her finnes en rekke utdanningstilbud som arbeidslivet har behov for og som kan kombineres med tilnærmet full jobb!

Kompetanseprogrammet består av tre programområder: tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling og utprøving av stipendordning for fagarbeidere.

Følgende parter i næringslivet samarbeider om bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftindustrien:

EL og IT Forbundet, NHO, Energi Norge, LO, Tekna, NITO, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Nelfo og Samfunnsbedriftene.

Elektra er et samarbeidsforum for fagskoler innen elektrofag. Nordland fagskole, elektro tok initiativ til et nasjonalt samarbeid mellom tilsvarende linjer ved fagskoler i Norge  i 2019. Det nasjonale samarbeidet er kommet i stand både på bakgrunn av et behov, og fordi nasjonal myndighet (NOKUT) oppfordrer til slikt samarbeid.