Vi styrker kompetansen i helse-, sosial- og oppvekstsektoren!

Klikk for stort bilde Kristian Rødvand, vefsnno.no Nordland fagskole, helse, sosial og oppvekst, styrker kompetansen i tjenestene i Nordland gjennom høyere yrkesfaglig utdanning.

Vi har i dag i drift fire utdanninger rundt om i Nordland med engasjerte studenter fra ulike deler av helse-, omsorgs- og oppveksttjenestene i fylket. I Bodø har studenter tatt fatt på sitt andre studieår på utdanningene Helse, aldring og aktiv omsorg samt Kreftomsorg og lindrende pleie. På Fauske er studenter midtveis i studieforløpet i Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Denne utdanningen har vi også i år startet et nytt kull i Mosjøen. Utdanningen i Tverrfaglig miljøarbeid hadde oppstart av nytt kull i Narvik denne høsten.

Høsten 2021 starter vi opp disse utdanningene med nye kull flere plasser i Nordland. Disse er søkbare på www.samordnaopptak.no fra 1. februar 2021 med søknadsfrist 15. april.