Coronavirus og Nordland fagskole

Klikk for stort bildeNordland fagskole følger nasjonale og lokale anbefalinger og tiltak for å hindre smittespredning.

Nordland fagskole følger nasjonale og lokale anbefalinger og tiltak, noe som gjør at det kan være ulike tiltak og forordninger på ulike studiesteder. Informasjon om dette gis direkte til berørte studenter.

De nasjonale anbefalingene gjør det nå mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning/læringsaktivitet i mindre grupper kan gjennomføres. 

Overordnet er de grunnleggende smitteverntiltakene:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom studenter, mellom ansatte og mellom studenter og ansatte. 

  • Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele dagen (forelesningssaler, lokaler for praktisk undervisning, kantiner, korridorer og annet).
  • Unngå om mulig aktiviteter som krever nærkontakt mellom studenter eller studenter og ansatte. Der nærkontakt er nødvendig i undervisningen, kan man gjøre tiltak for å minimere smitterisiko der det er mulig - slik som å begrense prating, unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt og liknende.
  • Vurder tiltak for å redusere antall studenter som er til stede samtidig, slik som reduserte gruppestørrelser, ulike oppmøtetider og tilrettelegging for delvis digital undervisning.
  • Oppfordre studenter og ansatte til å begrense bruk av offentlig transport.

Sterk økning: Mange søkere til fagskoler!

 Vi har fortsatt ledige studieplasser på noen av våre utdanninger. Du finner oversikten og kan søke på www.samordnaopptak.no

 Nordland fagskole, elektro har fått midler til utvikling av fagskoleutdanning innen solenergi!

Nordland fagskole har startet opp høyere yrkesfaglig utdanning i teknisk medieproduksjon. For mer informasjon: www.tekniskmedia.no 

 

«En bærekraftig matopplevelse skal gjennom formidling bidra til å inspirere og berike publikum med kunnskap og innsikt om hvordan mat- og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper.»

Christopher Sjuve

-matskribent og medlem av ressursgruppa for utdanningen

Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennom produksjon, foredling eller servering? Nå har du muligheten til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester!

Det meste av personalet i Nordland fagskole var 2. og 3. april 2019 samlet til personalseminar i Svolvær. Det var en engasjert gjeng som hadde fremtiden til  Nordland fagskole på dagsorden.

Foto: Synne Mauseth