Coronavirus og Nordland fagskole

Klikk for stort bildeNordland fagskole følger nasjonale og lokale anbefalinger og tiltak for å hindre smittespredning.

Nordland fagskole følger nasjonale og lokale anbefalinger og tiltak, noe som gjør at det kan være ulike tiltak og forordninger på ulike studiesteder. Informasjon om dette gis direkte til berørte studenter.

De nasjonale anbefalingene gjør det nå mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning/læringsaktivitet i mindre grupper kan gjennomføres. 

Overordnet er de grunnleggende smitteverntiltakene:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom studenter, mellom ansatte og mellom studenter og ansatte. 

  • Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele dagen (forelesningssaler, lokaler for praktisk undervisning, kantiner, korridorer og annet).
  • Unngå om mulig aktiviteter som krever nærkontakt mellom studenter eller studenter og ansatte. Der nærkontakt er nødvendig i undervisningen, kan man gjøre tiltak for å minimere smitterisiko der det er mulig - slik som å begrense prating, unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt og liknende.
  • Vurder tiltak for å redusere antall studenter som er til stede samtidig, slik som reduserte gruppestørrelser, ulike oppmøtetider og tilrettelegging for delvis digital undervisning.
  • Oppfordre studenter og ansatte til å begrense bruk av offentlig transport.

 Det er nå en ledig stilling som faglærer i teknisk medieproduksjon ved Nordland fagskole, studiested Hadsel!

 Vi har fortsatt ledige studieplasser på noen av våre utdanninger. Du finner oversikten og kan søke på www.samordnaopptak.no

 Nordland fagskole, elektro har fått midler til utvikling av fagskoleutdanning innen solenergi!

Nordland fagskole har startet opp høyere yrkesfaglig utdanning i teknisk medieproduksjon. For mer informasjon: www.tekniskmedia.no