Utvikler utdanning innen solenergi

Klikk for stort bilde Arctic mirror  Nordland fagskole, elektro har fått midler til utvikling av fagskoleutdanning innen solenergi!

Torsdag 29. april kom den hyggelige meldingen fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning). Nordland fagskole, elektro fikk hele det omsøkte beløpet, kr. 450 093,-.

- Jeg tenker at vi innen kort tid får et møte i styringsgruppen, og så går vi i gang med utviklingsarbeidet så raskt som mulig, sier avdelingsleder Hans Gunnar Hansen.

Veksten i bruk av solenergi er eventyrlig. De store miljøutfordringene verden står overfor krever en overgang til fornybare energikilder. Solenergi vil i løpet av de neste to tiårene bli den største aktøren i kraftmarkedet.

Solbransjen i Norge forventer en vekst i antall årsverk på fem til ti tusen per år innen 2030 (Veikart for den norske solenergibransjen mot 2030, desember 2020). Nå skal Nordland fagskole, elektro utvikle ei utdanning som kan levere kvalifiserte arbeidstakere.