Dette sier våre studenter

Dekksoffisersstudent Harald WiddingKlikk for stort bildeSeilas inn til Bodø i tett tåke    

 

Hvorfor søkte du Bodø Maritime?

Jeg søkte maritim fagskoleutdanning fordi jeg ønsket å omskolere meg, og Bodø Maritime ble naturlig valg siden jeg allerede bodde i Bodø. Selv om jeg har flere års bakgrunn fra sjøen valgte jeg først å utdanne meg innenfor økonomi, derfor tok jeg en bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Bergen. Tilfeldighetene ville ha det til at jeg havnet i Bodø, stiftet familie og fikk jobb på Nordlandssykehuset. Hver dag i flere år passerte jeg Bodin videregående skole og maritime fagskole på vei til og fra jobb, og etter hvert som tiden gikk kjente jeg på en tiltakende undring om jeg skulle søke meg tilbake til sjølivet. Jeg tror vi trygt kan si at jeg kjente havet kalle sterkere og sterkere. Til slutt fant jeg ut at det bare var å ta sats og hoppe i det, noe jeg definitivt ikke angrer på den dag i dag.

Hva er dine opplevelser som student på Bodø Maritime?

Den viktigste opplevelsen har vært at jeg har fått sjansen til å forberede meg på det yrket jeg er på vei inn i så godt som jeg ønsker, slik at jeg kan ha den forståelsen som kreves når jeg selv skal ha ansvaret som vakthavende offiser om bord på et skip. Forelesere med høy maritim kompetanse og et genuint ønske om at hver enkelt student skal lykkes har lagt til rette for at jeg skal kunne bli så god som jeg ønsker. Et sentralt element her er simulatorparken til Bodø Maritime. Vi er studenter på en profesjonsutdanning, hvilket innebærer at den teoretiske kunnskapen vi tilegner oss i klasserommet skal vi kunne anvende direkte i praksis når vi er ferdig utdannet. Trening og utvikling er essensielt når vi skal bli kapable til å håndtere store skip, og i simulerte omgivelser får vi muligheten til å trene på alle situasjoner vi ser for oss å kunne møte ute i den virkelige verden – ikke minst samhandlingen mellom dekk og maskin slik at vi kan utnytte hverandres kompetanse for å sikre optimal skipsdrift.

Vil du anbefale Bodø Maritime til andre som vurderer maritim fagskoleutdanning?

Absolutt! Når jeg sier at jeg har fått sjansen til å forberede meg på rollen som sjøoffiser så godt som jeg ønsker, så innbefatter det ikke minst at vi har fått muligheten til å trene og lage egne studentøvelser nesten allerede fra studiestart – i laboratorium på førsteåret og i simulator på andreåret. Når jeg begynte på andreåret fikk jeg et par nye klassekamerater som kom fra andre fagskoler, og disse var samstemte i at simulatorøvelsene var mer seriøse enn de hadde opplevd tidligere. I tillegg er studentdemokratiet en viktig del av Bodø Maritime, og for min egen del har jeg i løpet av studietiden valgt å engasjere meg i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), som er studentorganisasjonen for studentene ved Bodø Maritime. Her har jeg fått muligheten til å være med og fremme og studentenes synspunkter på maritim fagskoleutdanning, hvilket Bodø Maritime i høyeste grad har oppmuntret meg til å gjøre. Her har jeg også fått litt innsikt i hvordan forholdene er på andre fagskoler, og jeg føler på trygg på å kunne konkludere med at Bodø Maritime tilhører det øverste sjiktet av maritime fagskoler.

Med vennlig hilsen
Harald Widding

 

Tidligere dekksoffisersstudent Mathias Lind


Hvorfor søkte du Bodø Maritime?Klikk for stort bildeSeilas ut Kristiansund februar 2021  

Ved fullført matros utdanning var jeg fast bestemt på å videreutdanne meg til styrmann. Jeg forhørte meg rundt hvilken skole jeg skulle velge, og hørte veldig mye positivt om Bodø Maritime Fagskole, og valget falt da på Bodø. Det var absolutt et godt valg, skolen innfridde på alle punkter, og rustet meg svært godt til arbeidslivet. Bodin har svært gode og moderne fasiliteter og utstyr som gjør opplæringen svært interessant. Skolens simulatorsystem er topp moderne og gir absolutt et riktig bilde på hvordan arbeidshverdagen blir om bord for en styrmann. Her kan man samkjøre med maskinavdelingen og lære hvor viktig det er med godt samarbeid. Simulatoren kan også samkjøres med skoler fra hele verden, hvor vi kan seile i deres områder og oppleve store deler av verden i svært virkelighetstroe omgivelser.


Hva er dine opplevelser som student på Bodø Maritime?

Bodin er godt tilpasset for studenter og ligger i et meget etablert studentmiljø på Mørkved. En får tilgang til alle fasiliteter på kveldstid for skolearbeid, sosiale settinger ol. Dette er svært nyttig da en lærer mest av å samarbeide og lære av hverandre.
Sist men ikke minst er det svært flinke og engasjerte lærere der, med bred erfaring fra de fleste segmenter en drømmer om å arbeide i. De er som oftest også tilgjengelig på ettermiddagstid, og bare en telefon unna om en setter seg fast og trenger hjelp. Jeg mener oppriktig, at vi som kom ut ifra Bodin stilte sterkere enn mange andre skoler, mtp. alle kursene og opplæringen vi fikk der.


Vil du anbefale Bodø Maritime til andre som vurderer maritim fagskoleutdanning?

Bransjen vi utdanner oss til er i et virkelig oppsving, og det vil etterhvert bli et stort behov for enda flere norske sjøfolk både til sjøs og til land. Med engasjement og arbeidsvilje er det absolutt arbeid å få for de så kunne tenke seg et liv til sjøs, med både svært gode ordninger og lønninger. Jeg anbefaler Bodø Maritime på det sterkeste.

Mathias Lind
Styrmann/Jr. Offiser på fraktebåt.

 

Student Adrian-Johan H. Rendal på maskinoffisersutdanningen 2021

 

Hvorfor søkte du Bodø Maritime?Klikk for stort bildeAdrian-Johan H. Rendal – Student maksinoffiserutdanning 

Allerede da jeg startet på VG2 maritime fag i Bodø var jeg bestemt på at det var Bodø Maritime jeg ville gå fordi jeg visste at skolen var fylt opp med mye utstyr som f.eks. et stort simulatoranlegg og elektrolab. Jeg søkte Bodø Maritime fordi skolen har et godt rykte på seg da flere kjenninger hadde tidligere studert på Bodø Maritime som var veldig fornøyd med studiested, lærere, medstudenter, simulatorer og miljøet på fagskolen.

Hva er dine opplevelser som student på Bodø Maritime?

Etter ca. 1.5 år på Bodø Maritime sitter jeg igjen med veldig gode opplevelser. Det jeg er aller mest fornøyd med er studentmiljøet, både på skolen og på fritiden. Miljøet mellom studenter og lærere er også en veldig viktig brikke i studentlivet, som fungerer utmerket bra på Bodø Maritime. 

På fagskolen er det mye teoretiske fag som kan gjøre dagene lange og tunge, men skolen har lagt inn store summer i simulatorer og masse utstyr til elektrolabben som vi får opplæring i og bruker i undervisning som gir en litt mere variert studiehverdag. 

Vil du anbefale Bodø Maritime til andre som vurderer maritim utdanning?

Jeg vil anbefale Bodø Maritime nettopp fordi det er flinke lærere, store flotte simulatoranlegg, fantastisk studiemiljøet og samholdet mellom studenter og lærere. Hver og en student blir høyt prioritert på studiestedet.


Adrian-Johan H. Rendal
 

 

Vegard Risjord Pedersen – maskinist på OV «Skomvær» hos Kystverket rederi

Tidligere student på Bodø Maritime maskinoffisersutdanningen i perioden 2016 – 2018.

Hvorfor søkte du Bodø Maritime?Klikk for stort bildeVegard Risjord Pedersen – maskinist OV «Skomvær» 

Jeg personlig valgte Bodø maritime hovedsakelig basert på at denne var nærmest mitt hjemsted. Men andre faktorer som rykter om at skolen var bra, samt at flere bekjente skulle starte i samme klasse var avgjørende for valget.

Hva er dine opplevelser som student på Bodø Maritime?

Mitt inntrykk av skolen er godt. Det er flere dedikerte lærere som bruker mye av sin tid til å sørge for at deres studenter kommer seg best mulig og godt tilrettelagt gjennom skoleårene for å være mest mulig rustet til å ta fatt i videre arbeidsliv.

Vil du anbefale Bodø Maritime til andre som vurderer maritim utdanning?

Jeg vil anbefale skolen til alle som vurderer studiested. 

MVH
Vegard Risjord Pedersen