Bokliste 2019 - 2020

Oversikten over læremidler er anbefalt litteratur som bør benyttes i opplæringen både på operativt og ledelsesnivå. Organiseringen av oversikten refererer til de enkelte emneplanene og er et selvstendig vedlegg til Nasjonal standard, Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på ledelsesnivå FTM01. Oversikten representerer et bilde av den litteraturen som benyttes på de 12 fagskolene som tilbyr utdanningen. Det kommer stadig nytt læremidler på markedet og derfor er denne oversikten preget av en del dynamikk.

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01A - Navigering på operativt nivå. og læremidler relatert til Emneplan 00TM01I - Navigering på ledelsesnivå.

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01A - Navigering på operativt nivå. og læremidler relatert til Emneplan 00TM01I - Navigering på ledelsesnivå.
Tittel Forfatter Forlag ISBN
Navigasjon for maritime studier Norvald Kjærstad Tapir Akademisk 97882-51-928366
Elektroniske og Akustiske Navigasjonssystemer for Maritime Studier Norvald Kjærstad Tapir Akademisk 97882-51-91750-6
Fremføring av skip med navigasjonskontroll 2. utgave. Norvald Kjærstad Tapir Akademisk 97882-51-92516-7

Oversikt over sjøkart:

Hvilke sjøkart skolene benytter er blant annet avhengig av hvilken type simulatorutstyr de har tilgjengelig i opplæringen og hvilke seilingsdatabaser somer installert på utstyret.

Skolen holder kart for studentene.

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01B; Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og læremidler relatert til Emneplan 00TM01J; Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå.

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01B; Lasting, lossing og stuing på det operative nivået og læremidler relatert til Emneplan 00TM01J; Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå.
Tittel Forfatter Forlag ISBN
Lasteberegninger og behandling av last Inge Tellnes Gyldendal undervisning 9788205309029
Standard Guide for PetroleumMeasurement Tables ASTMD1250- 80(2002)
BA Chart D.6083: Load Line Rules - Zones, Areas and Seasonal Periods United Kingdom Hydrographic Office United Kingdom HydrographicOffice UK D-6083

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01C; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået. Læremidler relatert til Emneplan 00TM01K; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå.

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01C; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået. Læremidler relatert til Emneplan 00TM01K; Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå.
Tittel Forfatter Forlag ISBN
Skipsteknikk Ansgar Lund Fagbokforlaget 9788276746471
Ship Knowledge(avtales med faglærer etter oppstart) Klaas van Dokkum Dokmar 978-90-71500-25-1
Ship Stability(avtales med faglærer etter oppstart) Klaas van Dokkum Dokmar 978-90-71500-23-7
Sjørett og økonomi  Per Aasmundseth,  Læremiddel-forlaget  978-82-92284-76-6
Oppgavebok i Sjørett og økonomi  Per Aasmundseth Læremiddel-forlaget  978-82-92284-77-3
Fartøysledelse og kontroll av skipets drift  Odd Jarl Borch  Fagbokforlager  978-82-450-2090-8

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01D; GMDSS/GOC (GlobalMaritime Distress Safety System /General Operator Certificate ).

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01D; GMDSS/GOC (GlobalMaritime Distress Safety System /General Operator Certificate ).
Tittel Forfatter Forlag ISBN
General Operator's Certificate (GOC) Poseidon AS  Poseidon AS  978-82-92035-27-6
(Kan kjøpes på skolen)

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01E;Maritimengelsk på operativt nivå og Emneplan 00TM01M; Maritimengelsk på Ledelsesnivå

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01E;Maritimengelsk på operativt nivå og Emneplan 00TM01M Maritimengelsk på Ledelsesnivå
Tittel Forfatter Forlag ISBN
Maritime standarduttrykk Engelsk - Norsk Sjøfartsdirektoratet U-forlaget 07882-0042-401-7
Maritim engelsk for fagskolen - Utleveres ved skolestart Inger Slinning (Marfag-prosjekt)

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01E; Fysikk på operativt nivå og Emneplan 00TM01N Fysikk på Ledelsesnivå

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01E; Fysikk på operativt nivå og Emneplan 00TM01N Fysikk på Ledelsesnivå
Tittel Forfatter Forlag ISBN
Fysikk forkurs Edel og Viggo Storelvmo Gyldendal Norsk Forlag 9788205342453

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01F;Matematikk på operativt nivå og Emneplan 00TM01O; Matematikk på Ledelsesnivå

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01F;Matematikk på operativt nivå og Emneplan 00TM01O Matematikk på Ledelsesnivå
Tittel Forfatter Forlag ISBN
SINUS forkurs for ingeniørhøgskolen og maritime høgskoler Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje Juul Forlag 978820229412-0

 

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01G; Norsk på operativt nivå og Emneplan 00TM01P Norsk på Ledelsesnivå

Læremidler relatert til Emneplan 00TM01G; Norsk på operativt nivå og Emneplan 00TM01P Norsk på Ledelsesnivå
Tittel Forfatter Forlag ISBN
Norsk for fagskolen Marion Federl, Arve Hoel NKI-forlaget 978825627120

 

Personlig utstyr:

  • Bærbar PC for tilkomst skolenett/ Internett
  • Kalkulator type Casio fx-CG 20
  • Teknisk formelsamling med tabeller. Kaasa, Pedersen m. flere(avtales med faglærer ved oppstart)
  • Maritimnorsk-engelsk-engelsk-norsk ordbok
  • Parallellforskyver eller 2stk triangler med vinkelmålere
  • Navigasjonspasser
  • Passer

Kjøp alltid nyeste utgave. Konferer med faglærer før bøkene kjøpes.