Eksamen/vitnemål

Nordland fagskole har ulike eksamensformer på de ulike utdanningene, se derfor informasjon om dette under aktuell utdanning.

Fagskolen skal utstede vitnemål for fullført fagskoleutdanning. En student som ikke har fullført fagskoleutdanning, kan be om en karakterutskrift som viser beståtte emner og prøver og andre vurderinger studenten har fått.

Ved utskriving av nytt vitnemål eller duplikat er det et gebyr på kr. 1.000,-. Har du mistet vitnemålet ditt, kan du bestille duplikat. Duplikatet bestilles på nett, og det må påregnes ventetid. Her kan du bestille duplikat. (krever innlogging via ID-porten)

Studenter som har vitnemål fra 2011 eller senere med benevnelse "Fagskolepoeng" kunne frem til 31.12.2020 få skrevet ut nytt vitnemål med studiepoeng. 

Hva sier forskriften om eksamen og vitnemål

Brev fra Departementet vedrørende studiepoeng og fagskolepoeng (PDF, 165 kB)

Bestille nytt vitnemål/duplikat av vitnemål