Eksamen/vitnemål

Nordland fagskole har ulike eksamensformer på de ulike utdanningene, se derfor informasjon om dette under aktuell utdanning.

Fagskolen skal utstede vitnemål for fullført fagskoleutdanning. En student som ikke har fullført fagskoleutdanning, kan be om en karakterutskrift som viser beståtte emner og prøver og andre vurderinger studenten har fått.

Ved utskriving av nytt vitnemål eller duplikat er det et gebyr på kr. 1.000,-.

Studenter som har vitnemål fra 2011 eller senere med benevnelse "Fagskolepoeng" kan få skrevet ut nytt vitnemål med studiepoeng. Kostnaden er kr. 1.000,- ved å få dette gjort. Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31. desember 2020.

Hva sier forskriften om eksamen og vitnemål

Brev fra Departementet vedrørende studiepoeng og fagskolepoeng (PDF, 165 kB)