Lånekassen

Som student ved Nordland fagskole har du rett til stipend og lån fra statens Lånekasse.

Søknadsfrist for høstsemesteret er 15. november og for vårsemesteret 15. mars. For mer informasjon gå inn på www.lanekassen.no og fanen "Høgare og anna utdanning".

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars.

Den utvidede søknadsfristen gjelder både studenter i høyere utdanning og elever i andre utdanninger som ikke har søkt om støtte innen 15. mars, eller ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. De som allerede får fullt lån og stipend, kan ikke få mer støtte og skal derfor ikke søke.