Nordnorske stadnamn fram i lyset

Frå Andås i Vefsn. - Klikk for stort bildeStadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art i Stadnamnkartet  
Her i fylkesleksikonet er fleire av namna forklart i eigne artiklar. 

 "Håløygminne" 4-1985 nyredigert 

 Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2006.

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 4-1970, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne"   2-2012

Av Finn Myrvang

 "Årbok for Beiarn" 2006

Av Finn Myrvang

"Bøfjerding" 1987

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2014 

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2007

Av Finn Myrvang

"Bøfjerding" 2010

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 1-2017

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-2017

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2019
I fotefaret til finnmarkingen bak «Finnmarkingen»

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-1974, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2008
Av Finn Myrvang

«Namn og Nemne» 1987

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 2-2014

Av Finn Myrvang

 "Bøfjerding" 1982, nyredigert

 Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 2-2019

Av Finn Myrvang

Landet rundt finst det fjell, berg, holmar og skjer så vel som elvar og bekkar som heiter Geita. Like gjengs er variantar av Kjerringa, så som "Kjerringa i båten" oppfor Kjerringstranda i Bø.

Av Finn Myrvang

“Håløygminne” 3-2015

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 4-2017.

Av Finn Myrvang

 Årbok for Tysfjord 2017

Av Finn Myrvang

Bakgrunnen for navnet Hålogaland, som i middelalderen ble brukt om alt norskbygd land nord for Namdalen.

Av Solveig Lindbach Jensen

"Bøfjerding" 2008, omarbeidd 2018

Av Finn Myrvang.
 

Klo

"Håløygminne" 4-2018

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 1-2016

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2011

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2015

Av Finn Myrvang

 Av Finn Myrvang

"Håløygminne 4-2015", lett nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 4-2012

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2 og 4 - 1991 

Av Finn Myrvang

Lagmannen i norsk namnelandskap
"Håløygminne" 4-2015

Av Finn Myrvang

Usikre minne om lagmannen

"Håløygminne" 3-2017

Av Finn Myrvang

 

"Håløygminne" 1-2018

Av Finn Myrvang

  "Håløygminne" 2 og 3-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 2-2013, nyredigert

Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-1986

Av Finn Myrvang

 «Namn og Nemne» 1987, nyredigert.

Av Finn Myrvang

"Namn og Nemne" 1998

Av Finn Myrvang.

"Håløygminne" 4-2007, nyredigert

Av Finn Myrvang

 «Bøfjerding» 2019

 Av Finn Myrvang

"Håløygminne" 3-2010.

Av Finn Myrvang

 "Håløygminne" 1-2001

 Av Finn Myrvang