Etter en periode med unntakstilstand som følge av korona, kommer det en oppdatering på status i prosjektet.

Hendene til to personer som gestikulerer i formelt antrekk. Begge holder penner og er omgitt av en mobil, et nettbrett og papirer. I forgrunnen over bildet kan man svakt skimte grafer og matematiske beregninger.

Fire menn og fem kvinner vil bli leder for strategi og samordning i Nordland fylkeskommune. Fristen for å søke på stillingen var søndag 8. mars.

Arkiv i Nordland tilbyr nå digitalisering som en ny tjeneste. Dette gjelder både dokumenter og fotografisk materiale. 

Opptaket og presentasjonen er nå lagt ut!

 

 

 

 

Onsdag 19. og torsdag 20.02 møttes fylkesdirektørene for å diskutere det videre arbeidet med ny organisering av Nordland fylkeskommune.

En dame og to menn jobber engasjert med prosjektarbeid. De bruker post-it-lapper og tegner opp streker på en glassvegg

Tre av topplederne er allerede på plass, mens to av stillingene vil bli lyst ut eksternt. Disse avdelingene vil ha konstituerte ledere fram til ansettelsene er klare.

Etter en intensiv periode for å lande en ny organisasjonsmodell for etatsstrukturen før nyttår, er vi nå i en fase hvor hovedfokuset er å få på plass fylkesdirektørene/toppsjefene og hvor det legges planer for blant annet kompetanseheving, framdrift og struktur på arbeidet blant annet for virksomhetsstyring

Ny fylkesdirektør Stine Qvigstad Jenvin

Som et ledd i å få en mer effektiv organisasjon satte fylkesrådet i gang en stor omstillingsprosess for Nordland fylkeskommune i 2019. Budsjettene i Nordland må kuttes kraftig de kommende årene, og kostnadene på administrasjon i fylkeskommunen må ned med over 40 %.

 

 Klikk på lenka i saken for å se opptaket.

En mann og en dame jobber med pc og mobil. Tekst: bring oss i front

I dag er søkerlistene på topplederstillingene klare.