Fylkesdirektørene hadde sitt første møte etter ny organisering

De fem nye fylkesdirektørene står oppstilt sammen. - Klikk for stort bildeFylkesdirektørene hadde sitt første møte etter ny organisering. Nordland fylkeskommune.

 

 

 

 

Onsdag 19. og torsdag 20.02 møttes fylkesdirektørene for å diskutere det videre arbeidet med ny organisering av Nordland fylkeskommune.

Fylkesdirektørene møttes etter at ny organisering trådte i kraft mandag 10. februar. Det nye forumet hvor alle toppsjefene kommer sammen, får navnet direktørgruppen og består av øverste leder fra hver av avdelingene. Formålet med direktørgruppen er å sørge for at samordning skjer på en god måte. I tillegg skal saker som angår flere avdelinger bli avklart og ført til beslutning. Fylkesrådsleders kontor er sekretariat for direktørgruppen og leder for kontoret inngår i ledergruppen.

Diskuterte felles prinsipper for organisering

Direktørmøtet (DM) ble holdt på Skagen gård og arbeidet med omstilling var naturlig nok det viktigste temaet. Det vil holdes et møte med tillitsvalgte og direktørgruppen for å diskutere felles prinsipper for organisering for de underliggende nivåene. Som en del av arbeidet med virksomhetsstyring, vil direktørgruppen jobbe med porteføljer. Organisering og digitalisering er to av områdene som skal inngå der. Det skal også utarbeides et årshjul for aktiviteter som har betydning for flere avdelinger og ansvarsområder.

Fremdriftsplan kommer

Det vil også bli laget en oversikt over prioriteringer i utviklingsarbeidet og utkastet til fremdriftsplan (Gantt-diagram) skal revideres. Arbeid med organisering og digitalisering vil prioriteres frem mot sommeren.

Webinar om risikovurdering torsdag 27.02 kl. 13:00 - 14:00

Som en del av arbeidet med omstilling skal det gjøres en risikovurdering av omstillingsarbeidet. Torsdag 27. februar holdes det et webinar om risikovurdering, der direktørgruppen deltar. Leder er ansvarlig for å gjennomføre risikovurdering ved omstilling.Formålet med risikovurdering er å få oversikt over mulig risikofaktorer som følge av omstillingen, slik at vi kommer i posisjon til å hindre og redusere eventuelle konsekvenser.

Tema som vil bli belyst i webinaret er:

  1. Hvorfor prioritere arbeid med risikovurdering
  2. Hvordan kan arbeidsmiljøet bli påvirket av omstillingen vi står ovenfor?
  3. Hva kan vi gjøre for å hindre og redusere konsekvensene før, under og etter omstilling?
  4. Gjennomføring av risikovurdering og oppfølging i ettertid

Webinaret om risikovurdering ved omstilling er en oppfølging etter gjennomført opplæring av personalplanveilederen. 13.mars blir det nytt webinar i regi av HR, med tema "Jobbanalyse - et godt verktøy i omstilling, rekruttering og kompetansestyring"

 

Klikk her for å legge til webinaret i kalenderen. Du må være pålogget intranett.