Søkerlisten for topplederstilling i fylkeskommunen er klar

Hendene til to personer som gestikulerer i formelt antrekk. Begge holder penner og er omgitt av en mobil, et nettbrett og papirer. I forgrunnen over bildet kan man svakt skimte grafer og matematiske beregninger.  - Klikk for stort bildeNy organisering Shutterstock Fire menn og fem kvinner vil bli leder for strategi og samordning i Nordland fylkeskommune. Fristen for å søke på stillingen var søndag 8. mars.

Disse har søkt på stillingen som leder for strategi og samordning:

  • Tor Håvards Bentzen (54) – Politiinspektør
  • Irmelin Klemetzen (54) – Fagleder
  • Merethe Schjem (57) – Prosjektleder
  • De resterende seks søkerne, er unntatt offentlighet med hjemmel i § 25.

Alle søkerne er fra Bodø.

Et viktig bindeledd

Leder for strategi og samhandling vil være leder for fylkesrådsleders kontor.

— Dette er en spennende lederstilling i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Den nye lederen skal være med på å sikre gode prosesser, samhandling på tvers og ha et koordinerende ansvar, sier fylkesrådsleder Thomas Norvoll.

Kontoret skal lede sentrale prosesser for porteføljestyring og prosjekt. Med regionreformen har fylkeskommunen fått et utvidet ansvar for samfunnsutvikling, og det blir sentralt å koordinere samhandlingen mellom Nordland fylkeskommune og statens aktiviteter i Nordland.

Den nye lederen blir et viktig bindeledd mellom fylkesdirektørene og fylkesrådet. Dette er en spennende lederstilling i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Leder skal være med på å legge mer til rette for mer samhandling på tvers av avdelinger og orientering mot brukere i tjenesteutviklingen.