Vi vil ha dine innspill til digitaliseringsstrategien og handlingsplanen

Klikk for stort bildeVi vil ha dine innspill til digitaliseringsstrategien. Pixabay I saken finner du tredje utkast av strategien og handlingsplanen, og fram til torsdag 31. oktober må du gjerne sende inn dine forslag.

Her er utkast til digitaliseringsstrategi og handlingsplan, som er utarbeidet av den nedsatte arbeidsgruppen med bidrag fra ledere, ansatte og tillitsvalgte underveis i prosessen. Utformingen av dokumentene er ikke ferdig. Det vil komme ny layout på endelig utgave. Nå er det innholdet i strategien og handlingsplanen vi ønsker å få innspill på. Send inn dine forslag i skjemaet nedenfor innen torsdag 31. oktober.

Digitaliseringsstrategien skal behandles i AMA og fylkesrådet i første halvdel av november. Fylkestinget skal vedta saken på desembertinget 2.-5. desember.

Bakgrunn for digitaliseringsstrategien

Bakgrunn for digitaliseringsstrategien

Nordland fylkeskommune står overfor en betydelig omstilling der digitalisering vil være en vesentlig faktor for å nå mål om effektivisering og tilpassing til ny økonomisk virkelighet. Digitalisering og standardisering skal bidra til en mer effektiv organisering av fylkeskommunens virksomhet. Fylkeskommunen skal sette brukernes behov i sentrum og bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre sine tjenester.

Det innebærer å tilby tjenester som er enkle å bruke og pålitelige. Digitalisering skal legge til rette for innovasjon og økt verdiskaping og bidra til omstilling og økt effektivitet i fylkeskommunen. Effektiviseringspotensial og gevinstrealisering skal vektlegges ved prioritering av tiltak.

Gjennomførte analyser viser et betydelig potensial for å styrke og forbedre digitaliseringsarbeidet i fylkeskommunen. Digitaliseringsstrategien skal bidra til helhetlig styring og prioritering av digitaliseringsarbeidet og at innsats og ressurser konsentreres mot de tiltakene som gir størst effekt for organisasjonen som helhet.

 

Digitaliseringsstrategien Handlingsplanen Oversikt digitaliseringstiltak
Forsiden av digitaliseringsstrategien. Et bilde av en hånd som kontrollerer et nettbrett. - Klikk for stort bilde   Forside digitaliseringsstrategi - Klikk for stort bilde    Regneark med oversikt over digitaliseringstiltak - Klikk for stort bilde   
 

 

Last ned (PDF, 189 kB) Last ned (PDF, 345 kB)