Ny organisering av Nordland fylkeskommune

 

Ny organisering - Klikk for stort bildeDelprosjekt for ny organisering Ida Jønsberg

Agenda Kaupang har gjennom mange studier og analyser funnet områder som Nordland fylkeskommune har behov for å utvikle eller gjøre tilpasninger til. Det vil by på utfordringer med trangere økonomiske rammer, men også nye muligheter for den enkelte til å bygge framtidens fylkeskommune.

Hovedrapporten med forslag til organisering ble overrakt til fylkesrådsleder Tomas Norvoll mandag 18.11.19. Rapporten er levert av Agenda Kaupang og er del av omstillingsprosjektet Bring oss i front. Med forslag til ny organisering av Nordland fylkeskommune skal de utfordre den eksisterende organiseringen. De bidrar til å skissere nye løsninger som er bedre tilpasset dagens og fremtidens behov og nye økonomiske rammer.

Beslutning om ny organisering av etatene, nivå 1, i Nordland fylkeskommune ble tatt av Fylkesrådet i 17. desember 2019.

Respondenter i utvalgsgrupper for organisering

Deltakere i arbeidsgruppen for organisering
Organisasjon / Avdeling Navn
Fylkesveg Kjell Sture Trymbo
KMF Katrine Erikstad
Næring Liv Rask Sørensen
Samferdsel Tone Øverli
Stab - Dokumentasjonssenteret Kristin Nilsen
Stab - HR Trude Giskås
Stab - Økonomi Viggo Døhl
Utdanning Inge Holm
HR Vigleik Aas

 

Ny organisering

Medlemmer av ressursgruppen for ny organisering av nivå 1

Odd Skaland – Utdanningsforbundet

Ann Kristin Åseng – Fagforbundet

Nina Badendyck – KMF

Heidi Theordorsen  Stabsavdelingen