Dette er Bring oss i front

Bring oss i front er et ambisiøst prosjekt for utvikling av organisasjonen. Prosjektet omfatter hele Nordland fylkeskommune.  

Hva er Bring oss i front?

Bring oss i front er et utviklingsprosjekt som skal bidra til at Nordland fylkeskommune er en god og relevant samfunnsutvikler, og at organisasjonen som helhet er utviklingsrettet og ivaretar oppgaver og tjenestetilbudet på en effektiv og god måte. Organisasjonen skal være tilpasset de nye tildelingene, og det innebærer et betydelig økonomisk nedtrekk. 

Hovedprosjekt

Klikk for stort bilde

Delprosjekter

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde