Se hva andre gjør

Her kommer eksempler på initiativ og tiltak som allerede bidrar til prosjektet Bring oss i front!. La deg inspirere og ta initiativ på din avdeling, seksjon eller skole.

Arkiv i Nordland tilbyr nå digitalisering som en ny tjeneste. Dette gjelder både dokumenter og fotografisk materiale. 

HR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo sitter med en pcen med skjermbilde hvor det står digitalt HR-forum.

Gjennom de månedlige webinarene digitalt HR-forum, har et økende antall deltakere fått ny kunnskap og innsikt. Men å komme dit man er i dag, har krevd både eksperimentering og innspill fra publikum.

Guri Nestvold og Rita Bogholmen sitter ved et bord med hver sin kopp kaffe og et nettbrett.

En uformell samtale over Skype med kaffe i koppen er en av flere nyskapende arenaer som får i gangen praten og kunnskapsutvekslingen.

Prosjektet Smartere transport Bodø har som mål å finne smarte løsninger som får flere til å reise kollektivt, gå eller sykle. 

I fylkeshusets arkiv pågår et stort arbeid med å digitalisere skjemaer. Det skaper bedre flyt i hverdagen for både ansatte og brukere.

Niels Ivar Nicolaysen og en pc.

Rådgiver Kjell-Håvard Solskinnsbakk Selnes, rådgiver ved utdanningsavdelingen Niels Ivar Nicolaysen og Vidar Sandstad v/IT-tjenesten har bidratt i utviklingen av en ny digital løsning for kontraktsignering for elev-PCer.

Bilde av Trude Fjærli GIskåas, illstrasjonen av en hånd med mobil og en smilende robot med en prateboble.

Nordland fylkeskommune er en av de første fylkene som prøver ut HR-chatbot. I den forbindelse skal Trude Fjærli Giskås dele erfaringer fra arbeidet på et nasjonalt fagseminar.

Dokumentasjonssenteret fikk Rødsildreprisen for å innføre robotisering av journalpostføring.F.v. Gjermund Aurstad, Bjørn Finnes og Kristin Nilsen

Dokumentasjonssenteret i Nordland fylkeskommune fikk Rødsildreprisen for å robotisere journalføring av utgående dokumenteet