Digitalisering gir effektiv saksbehandling

Tre menn og en kvinne fra Arkiv i Nordland smiler. De står ved siden av en PC og en printer. - Klikk for stort bildeAkriv i Nordland tilbyr nå digitalisering. Ida Merethe Jensen

Arkiv i Nordland tilbyr nå digitalisering som en ny tjeneste. Dette gjelder både dokumenter og fotografisk materiale. 

Ved å digitalisere arkivmateriale vil man lette arbeidet for saksbehandlere. Dette vil gi en mer effektiv arbeidsflyt og samtidig muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering kan føre til forenkling av kundedialogen med innbyggere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene etter skanning kan deponeres ved Arkiv i Nordland.

Vi kan også digitalisere fotografier, historiske kilder og kan på den måten lette tilgjengeligheten og sørge for en bedre oppbevaring av fotografiene og de historiske kildene for ettertiden.

Digitalisert materiale trenger ingen kostbare løsninger for å tilgjengeliggjøres for flere interne brukere samtidig. En enkel filstruktur med skrivebeskyttelse kan være nok for de fleste.

Til nå har vi digitalisert byggesaksarkiv, formannskapsprotokoller og skoleprotokoller for kommunene, ulike rapporter for Fylkesmannen i Nordland og diverse fotosamlinger. Hvis din etat ønsker å digitalisere arkivmateriale så ta kontakt med Arkiv i Nordland.   

   Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde   Klikk for stort bilde