Hever kompetansen med webinar

HR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo sitter med en pcen med skjermbilde hvor det står digitalt HR-forum. - Klikk for stort bildeHR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo er blant initiativtakerne bak webinaret digitalt HR-forum. Ida Johanne Jønsberg Gjennom de månedlige webinarene digitalt HR-forum, har et økende antall deltakere fått ny kunnskap og innsikt. Men å komme dit man er i dag, har krevd både eksperimentering og innspill fra publikum.

Webinar er en sammenslåing av ordene web og seminar. Med andre ord er det en nettbasert samling hvor man kan innhente ny kompetanse. Ofte kan webinaret inneholde både interne og eksterne foredragsholdere som deler kunnskap om definerte tema.

I vår fant HR-avdelingen ut at de ville gjennopprette HR-forum etter lengre tids opphold. Forumet har tidligere vært en fysisk arena hvor man har møttes for å tilegne seg ny kompetanse. HR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo er en av initiativtakerne bak den nye digitale formen.

— Vi ønsket å starte det opp igjen i digitalt format i form av webinarer over Skype. Det har lenge vært et behov for å finne flere digitale samhandlingsflater, sier HR-rådgiver Vikhals Fagermo.

Relevante tema

Den digitale varianten av HR-forum arrangeres en gang i måneden, ofte første fredag i måneden og gjerne tidlig på dagen.

— Forumet foregår mellom åtte og ni og skal ikke vare mer enn tre kvarter. Vi tror det gjør det gjennomførbart for deltakerne å sette av en liten time, og ikke minst – vi unngår at det skal være langtekkelig, sier HR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo.

Temaene kan både være fra HR-feltet, men og annet som er relevant internt i fylkeskommunen. Noen ganger får de innspill fra webinardeltakere på ønskede tema.

— Sist snakket vi om medarbeiderundersøkelsen og nå skal vi snakke om utfordringene med medikamentmisbruk. Da har vi inne AKAN kompetansesenter som eksterne forelesere, forteller hun.

Har eksperimentert med format

Antallet deltakere på et webinar kan variere, men HR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo har sett en trend.

— I starten var det kanskje rundt 20 til 30 som fikk med seg webinaret, men sist hadde vi over 100. Vi har hatt en jevn økning, sier Vikhals Fagermo.

Hun tror det kan ha en sammenheng med at de har tilpasset informasjonen underveis. I begynnelsen var det først og fremst artikler på intranett med lenke til påmelding. Dette ble senere supplert med møteinnkallelser.

— Vi definerte tydeligere målgrupper for webinarene og oppfordret alle mottakerne av innkallelsen til å spre den til andre som kunne være interessert, sier hun.

Presentasjonsformen har også vært gjenstand for eksperimentering.

— Vi har testet alt fra å ha det på talerstolen i Nordland 1 – et møterom på fylkeshuset som ofte brukes til pressekonferanser, på våre egne kontor, og i en dialogform hvor to foredragsholdere har ført en samtale, forteller hun.

En sentral del av arbeidet etter webinarene har vært å oppfordre deltakerne til å svare på evalueringsskjema i etterkant.

— Den eneste måten å forbedre opplegget på, er å få innspill fra deltakerne. Etter hvert webinar har vi sendt ut en kort undersøkelse, hvor vi får svar som vi tar med i det videre arbeidet. Folk har stort sett vært fornøyde, sier hun.

Gjøres tilgjengelig på nett

Webinarene er et godt supplement til andre fysiske møter og samhandlingsarenaer, men HR-rådgiver Kari Vikhals Fagermo legger vekt på at det ikke kan erstatte møtene helt.

— I sammenhenger som dette, hvor det blir mer som et foredrag, fungerer webinar veldig bra. Men det kan ikke erstatte toveiskommunikasjon og dialog, forteller Vikhals Fagermo.

Det gjøres opptak av alle webinar som så legges ut på nettsidene for ettertiden. På den måten kan alle som ikke hadde anledning til å få med seg HR-forumet, se det på nettet.

— Det gjør og at den kan brukes igjen ved senere anledninger, at ansatte som søker kunnskap, kan finne den. Og ikke minst at noen som bare er nysgjerrige på formatet, kan se på eksempler, sier hun.

Les mer om prosjektet Bring oss i front her.