HR-chatbot bidrar til å bringe Nordland fylkeskommune i front

Bilde av Trude Fjærli GIskåas, illstrasjonen av en hånd med mobil og en smilende robot med en prateboble. - Klikk for stort bilde Ida Johanne Jønsberg Nordland fylkeskommune er en av de første fylkene som prøver ut HR-chatbot. I den forbindelse skal Trude Fjærli Giskås dele erfaringer fra arbeidet på et nasjonalt fagseminar.

I forbindelse med Arbeidslivskonferansen 2019 i midten av september arrangerer Kommuneforlaget, leverandøren av HR-chatbot, et fagseminar hvor assisterende HR-sjef Trude Fjærli Giskås skal fortelle om arbeidet med utprøving av HR-chatbot.

— Det var veldig artig å bli kontaktet med forespørsel om å snakke om våre erfaringer med arbeid med HR-chatbot så langt, forteller Giskås.

Nordland fylkeskommune er et av de første fylkene som er ute med å teste bruk av HR-chatbot.

— Først tenkte vi at vi kom til å henvende oss mest til andre fylker for å høre deres erfaringer, men så viser det seg at vi er en av de første som prøver ut HR-chatbot. Flere fylker ser til oss når de skal innhente andres erfaringer, forklarer hun entusiastisk.

Faktaboks om chatbot

Fakta om chatbot
  • En chatbot er en digital assistent eller et slags dataprogram som man kommuniserer med i tekstform. Du har kanskje allerede brukt en når du har chattet med banken eller forsikringsselskapet ditt.
  • Den kan programmeres til å kunne svare på relevante spørsmål og forespørsler, samt utføre enkle oppgaver.
  • Opphavet til ordet chatbot kommer av at kommunikasjonen foregår i form av en dialog med meldinger, ikke ulikt en chat. 
  • En chatbot er tilgjengelig døgnet rundt og kan som regel svare på spørsmål umiddelbart.
  • Chatbotter blir stadig mer utbredt blant bedrifter, det offentlige og i andre instanser som yter kundeservice. De brukes og internt i bedrifter.

 

Informasjon blir lettere tilgjengelig

Formålet med HR-chatbotten er å utvikle en digital assistent for å øke kvalitet, lette tilgjengeligheten til informasjon, ta ut effektiviseringsgevinster og intern gi kompetanseheving innen kunstig intelligens og teknologiutvikling.

— Dette er et verktøy som gir ledere og ansatte rask tilgang til svar på spørsmål om regelverk, rutiner og systemer på arbeidsplassen døgnet rundt, sier Giskås.

Arbeidet med HR-chatbotten er i et samarbeid med Kommuneforlaget.

— De har en ekspertise innen språkteknologi som vil sikre en chatbot-tjeneste hvor all funksjonalitet er fundert på solid språkforståelse med kunstig intelligens, algoritmer og maskinlæring, forklarer hun.

Les mer om arbeidet med en digitaliseringsstrategi for Nordland fylkeskommune.

Kortsiktige og langsiktige gevinster

Som en del av prosessen, har det blitt avholdt en workshop hvor det ble kartlagt hvilke gevinster en chatbot kan gi til fylkeskommunen.

— I første omgang vil gevinstene av HR-chatbot være økt kvalitet og kompetanse på teknologi. En rent økonomisk effekt vil komme etter lengre tids bruk. Jo mer vi trener opp chatbotten til å svare på spørsmål fra ansatte, desto bedre vil uttaket av gevinster bli, sier Giskås.

Giskås poengterer at HR-chatbot er et tiltak som er i tråd med prosjektet Bring oss i front.

— Et av underprosjektene i Bring oss i front tar for seg digitalisering. Her vil chatbotten kunne være et av flere bidrag til å både heve kvaliteten og effektiviteten på tjenestene våre, sier hun.

Les mer om prosjektet Bring oss i front.

Veien videre

Giskås ser fram til at chatbotten kan tas i bruk og oppfordrer alle til å komme med innspill.

— HR jobber nå iherdig sammen med våre kollegaer slik at vi kan ferdigstille arbeidet. Kom gjerne med innspill til meg (Trude Fjærli Giskås) eller HR-rådgiver Guri Nestvold om dere har noe på hjertet, avslutter Giskås.