Vil endre Bodøs reisevaner med stordata

Klikk for stort bildeProsjektet Smartere transport Bodø har som mål å finne smarte løsninger som får flere til å reise kollektivt, gå eller sykle. 

Siri Vasshaug jobber i Samferdselsavdelingen og er prosjektleder for Smartere transport Bodø. Prosjektet er et samarbeid med Bodø kommune, Telenor og Avinor.

— Målet for prosjektet er at vi skal få grønnere og mer effektive reisemåter i Bodø, med fokus på sentrum. Hovedessensen er at vi ønsker en atferdsendring. Vi ønsker at flere skal ta bussen, gå eller sykle og heller la bilen stå mer igjen hjemme, forteller Vasshaug.

Prosjektet er resultatet av en konkurranse utlyst av Samferdselsdepartementet med en samlet pott på 100 millioner kroner.

— Det var en konkurranse hvor alle fylkeskommunene var velkommen til å delta med forslag til smartere mobilitet i bykjerner. Vårt prosjekt vant hovedpremien og dermed 50 millioner kroner til å gjennomføre prosjektet, sier hun.

Sammenkobling av data

Smartere transport Bodø er et innovasjonsprosjekt hvor nye løsninger for smart mobilitet skal prøves ut.

— Vi vet ikke helt hva svaret er, men det handler om å finne nye måter som gjør at det blir mer attraktivt å velge bort bilen. Vi tror at det skaper et hyggeligere bymiljø, og vi tror at det gir mer bærekraftig miljøgevinst, forteller hun.

En sentral del av prosjektet er digitalisering og bruken av stordata.

— Vi skal ikke bare bruke apper og verktøy for brukeren, men sammenkobling av data. Den skal snakke sammen og systemer må samhandle til det beste for brukeren, sier hun.

Les mer om prosjektet Bring oss i front.

Gjør det lettere å ta andre valg

Vasshaug trekker fram et eksempel hvordan data kan få oss til å gjøre andre valg.

— La oss si at det er en vintermorgen og du står ovenfor et valg for hvordan du skal komme deg på jobb. På telefonen din har du en app som forteller deg at veien fra hjemmet ditt til jobben er brøytet. Denne informasjonen kommer fra sensorer koblet til brøytebilene som deler dataen med appen. Det blir da lettere å velge sykkelen fremfor bilen, sier hun.

Det finnes allerede eksempler på tiltak som allerede har gjort det lettere å velge buss.

— At man nå kan se på bussholdeplassen eller i appen hvor mange minutter det er til bussen kommer, gjør at du vet at bussen din er i rute, sier hun.

Det er ikke bare digital samhandling som er i fokus, organisatoriske forhold er vel så viktig for å gi bedre tjenester til Nordlands befolkning.

— For å få det til er vi avhengige av å ha en fylkeskommune som er fremoverlent, som tar strategiske grep i forhold til digitaliseringsarbeid og som evner å omstille hele organisasjonen til å jobbe mer sammen, og dele gode ideer. Det gjør vi nå i Bring oss i front, og ikke minst med Smartere transport Bodø, sier hun.