Etter en periode med unntakstilstand som følge av korona, kommer det en oppdatering på status i prosjektet.

Etter en intensiv periode for å lande en ny organisasjonsmodell for etatsstrukturen før nyttår, er vi nå i en fase hvor hovedfokuset er å få på plass fylkesdirektørene/toppsjefene og hvor det legges planer for blant annet kompetanseheving, framdrift og struktur på arbeidet blant annet for virksomhetsstyring

På tirsdag 10.12 kl. 14:30 denne uken holder vi webinar om planen videre i arbeidet med Bring oss i front og ny organisering.

Bilde av granbar med lys og teksten uke 49

Denne uken skal digitaliseringsstrategien behandles i fylkestinget.

Denne uken starter Bring oss i fronts egen julekonkurranse. I tillegg er tidspunktet ny organisering besluttes av fylkesrådet (FR) flyttet til 17. desember.

Bilde av en iskule og teksten: uke 47.

På onsdag 20.11 holder vi et webinar hvor vi svarer på spørsmål til ny organisering og hovedrapporten. Du kan melde deg på og sende inn spørsmål du vil ha besvart via saken.

Bilde av snø og teksten uke 46.

I løpet av torsdag 14.11 er hovedrapporten med Agenda Kaupangs forslag til ny organisering klar.

Snøkrystall og teksten uke 45.

Fredag denne uken (08.11) arrangerer vi webinar med Merethe Schjem, prosjektleder i Bring oss i front, over Skype kl. 09:00 – 10:00.

Folk som skriver i en notatblokk og en kopp kaffe. Tekst: uke 44.

Fredag denne uken vil vi både holde informasjonsmøte i Kantina på fylkeshuset og ha streaming over Skype. Det digitale møtet publiseres på Bring oss i fronts intranettsider i etterkant.

Nordlys og teksten uke 43

Denne uken sendes tredje utkast av digitaliseringsstrategi og handlingsplanen ut på åpen høringsrunde.