Bilde av en sopp og skog. Tekst uke 42.

1. november vil Agenda Kaupang levere foreløpige anbefalinger til Nordland fylkeskommune.

Et frossent blad fra et tre og teksten uke 41.

Denne uken jobber vi med lansering av nyhetsbrev.

En hånd holder en smarttelefon. Tekst: uke 40.

Denne uka går vi igjennom tilbakemeldingene som kom via brukerundersøkelsen og spørreundersøkelsen.

Denne uken sendes førsteutkastet til digitaliseringsstrategi ut til referansegruppen og ressurspersoner for kommentarer.

Denne uken er det fokus på risikovurderinger av ulike faser i Bring oss i front.

Bilde av masse løv. Tekst: uke 37

Denne uken vil vi sende ut to undersøkelser til ledere, fylkestillitsvalgte, fylkesadministrasjonen, samt ledere og mellomledere i skolene, tannhelse med flere.

En hånd holder en markeringstusj over et ark. Tekst: uke 36.

Denne uken fortsetter arbeidet med å forberede spørreundersøkelsen og brukerundersøkelsen.

En dame og en mann jobber med pc og mobil. Tekst: uke 35.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bring oss i front denne uken.