Bring oss i front: Dette skjer i prosjektet

Januarsol i snødekket landskap med skog. - Klikk for stort bildeDette skjer i Bring oss i front. Pixabay Etter en intensiv periode for å lande en ny organisasjonsmodell for etatsstrukturen før nyttår, er vi nå i en fase hvor hovedfokuset er å få på plass fylkesdirektørene/toppsjefene og hvor det legges planer for blant annet kompetanseheving, framdrift og struktur på arbeidet blant annet for virksomhetsstyring

Den nye organiseringen vil gradvis ta form, men endelig dato er ikke satt. Prosessen videre med organisering i de nye avdelingene, vil komme i gang når ansettelsesprosessen av fylkesdirektører er fullført, siden disse vil ha sentrale roller i utformingen av sine avdelinger/etater.

Status ansettelser av toppledere/fylkesdirektører

Andregangsintervjuene av søkere til topplederstillingene er gjennomført, og intervjuene av deres referanser er i gang. På bakgrunn av disse vil det bli gitt en anbefaling til fylkesrådene. Denne skal etter planen være klar i slutten av uka.

Det skal være en samling for de nylig ansatte fylkesdirektørene 19. – 20. februar. Hovedtema for samlingen er

  • Prinsipper for fullmakter, konsernansvar og leveranseavtaler
  • Prinsipper for utforming av organisering i de nye avdelingene
  • Virksomhetsstyring, tjenesteytingsavtale og porteføljestyring

Før fylkesdirektørenes samling, skal HR-sjefen ferdigstille lederavtaler

Virksomhetsstyring i Nordland fylkeskommune

Det utarbeides et dokument for virksomhetsstyring i Nordland fylkeskommune for å få bedre sammenheng mellom planer, strategier og mål med videre. Arbeidet med regionalplan som er koblet på. Vi ønsker å ta i bruk erfaringene fra tidligere grupper som har bidratt til Bring oss i front. Arbeidsgruppen nå består av Katrine Erikstad, Terje Knutsen, tillitsvalgt, Heidi Theodorsen, Karin Bjune Sveen og Nina Haugen Nordvik. Utkast skal være klart før samlingen for fylkesdirektørene i februar.

Plan for heving av kompetanse

Agenda Kaupang har analysert Nordland fylkeskommunes digitale modenhet. Her ble nivået for dagens digitale kompetanse sammenlignet med der vi ønsker å være (GAP-analyse). Det kom fram at det er et behov for å øke vår generelle digitale kompetanse som beskrevet i Digitaliseringsstrategien. Nå jobbes det med å lage et utkast til kompetanseplan for å møte disse behovene. Det kommer til å være fokus på digital kompetanse på flere områder og på å bygge kompetanse innen omstilling. I arbeidet vil  både samlinger, e-læringsportalen og webinarer tas i bruk.

Underveisrapport og kommunikasjonsplan

For sikre at den videre prosessen med Bring oss i front blir best mulig, lager prosjektleder Merethe Schjem en underveisrapport for områder som status, økonomi og resultater i samarbeid med Nina Badendyck fra prosjektteamet.

Vi jobber og med en revidering av kommunikasjonsplanen for Bring oss i front, basert på nye erfaringer og behov som har kommet underveis i prosjektet.

Status for delprosjekter

Digitalisering

Det jobbes med å få på plass en struktur for arbeidet med digitalisering og det utformes et dokument som skal beskrive hvordan arbeidet organiseres. Dokumentet er en formell beskrivelse og en plan for arbeidet med digitalisering. Det skal synliggjøre strukturen på arbeidet - også kalt arkitektur. Formålet er å etablere en arbeidsform som sikrer en forutsigbar prosess for beslutninger og prioriteringer. Digitaliseringsarbeidet i Nordland fylkeskommune organiseres som en del av virksomhetsstyringen. I tillegg skal vi få på plass et porteføljestyre. Porteføljestyret vil være den nye Fylkesdirektørgruppen.

Er det noe du lurer på? Send gjerne dine spørsmål til oss i skjemaet nedenfor eller ved å kontakte prosjektleder Merethe Schjem.