Dette skjer i Bring oss i front

Vårbilde av hvitveis i skogen. - Klikk for stort bildeDette skjer i prosjektet. Pixabay Etter en periode med unntakstilstand som følge av korona, kommer det en oppdatering på status i prosjektet.

Hva skjer med organiseringen av Bring oss i front?

Prosjektet har nå gått inn i en ny fase der vi skal realisere en rekke av forslagene om tiltak som Agenda Kaupang kom med. Perioden med kartlegging, analyse og anbefalinger er over og nå skal vi realisere det som skal til for at vi skal nå de målene som er satt for Bring oss i front.

Fortsetter som prosjektleder

Bring oss i front løper frem til august 2021. Vi har gått inn i en ny fase og har lagt bak oss en betydelig kartlegging og analysering før Agenda Kaupang la frem sine forslag til tiltak. Styringsgruppen består av to representanter fra politisk ledelse, to representanter fra administrativ ledelse og en hovedtillitsvalgt. Styringsgruppen ledes av fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Merethe Schjem fortsetter som prosjektleder, men prosjektteamet bemannes ikke i den kommende perioden.

Lager fremdriftsplan

Nå skal det prioriteres hvilke tiltak som skal tas videre og det skal lages en fremdriftsplan for omstillingsarbeidet. Vi skal samhandle mer på tvers og direktørene vil ta ansvar for tiltak utover det som kun er for egen avdeling. Det betyr at vi er i ferd med å realisere noe av det som har vært intensjonen med prosjektet, bedre lederforankring og samhandling på tvers. 

Hvordan påvirker korona?

Samme dag som direktørgruppen var samlet for å lage en prioritering av oppgaver og tiltak for det videre arbeidet med ny organisering, stengte Norge ned det meste av aktivitet på grunn av koronautbruddet. Det har ført til at arbeidet er forsinket.

Det utformes nå, i samarbeid med HR, en plan for fremdrift på en rekke av tiltakene som Agenda Kaupang foreslo i sin rapport. Når planen er klar, vil den blir lagt frem for medbestemmelse.

Dette skjer nå

Basert på innspillene fra Agenda Kaupang, jobbes det nå i direktørgruppen med å avklare hvor mange av de foreslåtte tiltakene som kan legges ut i den enkelte avdeling og hva som skal videreføres som egne prosjekter.

Det jobbes med å få porteføljeorganiseringen på plass, og med det definere hva som skal inn i direktørgruppens felles portefølje. Så skal det også tydeliggjøres hvem som er prosjekteier for hvilke prosjekter, og hvordan de ulike prosjektene skal organiseres.

Det jobbes med en fremdriftsplan for inneværende år, og HR utarbeider en egen plan for omstillingsarbeidet. Denne planen skal behandles i AMA 20. Mai.

Gjeldende organisasjonskart

Gjeldende organisasjonskart for Nordland fylkeskommune - Klikk for stort bildeGjeldende organisasjonskart for Nordland fylkeskommune. Illustrasjon  

Har du spørsmål eller innspill?

Lurer du på noe om prosjektet eller sitter du på et godt innspill? Del dem med oss! Skjemaet er anonymt, men legg gjerne igjen navn og kontaktinformasjon om du vil ha svar direkte.

Skjemaet ligget nederst på siden i lenken. Du må være pålogget intranett for å få tilgang.