Uke 44: 1. november orienterer vi om Agenda Kaupangs forslag til ny organisering

Folk som skriver i en notatblokk og en kopp kaffe. Tekst: uke 44. - Klikk for stort bildeDette skjer i Bring oss i front, uke 44 Pixabay Fredag denne uken vil vi både holde informasjonsmøte i Kantina på fylkeshuset og ha streaming over Skype. Det digitale møtet publiseres på Bring oss i fronts intranettsider i etterkant.

Agenda Kaupang har hatt i oppdrag å utfordre den eksisterende organiseringen av Nordland fylkeskommune, og bidra til å skissere nye løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov. Som en del av omstillingsprosessen, skal det gjennomføres omfattende endringer i organisasjonen som helhet. Disse endringene omfatter vurdering av etatsstruktur, organiseringen av tjenester og administrative oppgaver som løses på tvers av sektorene.

 

Informasjonsmøter 1. november

Kl. 13:00 Kantina på fylkeshuset

Legg inn møtet i kalenderen din (ICS, 12 kB)

 

Kl. 14:00 Orientering over Skype

Legg inn Skype-møtet i kalenderen (ICS, 18 kB)

Bli med i Skype-møte

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

(Åpne den nedlastede .ics-filen for å legge til i kalender)

 

1. november er det delrapporten for organisering av nivå 1, altså etatsstruktur, som legges fram. Arbeidet med å organisere nivå 1 vil innebære at vi utvikler en modell for overordnet organisering av fylkeskommunen, som tydeliggjør ansvars- og oppgavefordelingen på et overordnet nivå, samt definere tydeligere hva som er nivå 1- og nivå 2- oppgaver i organisasjonen.

En del av Bring oss i front

Agenda Kaupangs skisser til mulige nye løsninger, inngår som et element i prosjektet Bring oss i front. Prosjektet er etablert av fylkesrådet for å gjennomgå egen organisering og arbeidsmåter. Regionreformen har gitt fylkeskommunen en ny rolle som samfunnsutvikler.

Dette innebærer at vi må rigge organisasjonen slik at vi i større grad er i stand til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer på en helhetlig måte - på tvers av fag og nivåer. I dette ligger også et behov for å øke det politiske handlingsrommet.

Må prioritere strammere og forbedre tjenester

Nordland fylkeskommune skal utnytte tilgjengelige ressurser bedre og prioritere strammere i årene framover, samtidig som kvaliteten på tjenestene forbedres. Økt digitalisering av saksgang, prosesser og tjenester skal sammen med andre tiltak bidra til dette.

Tjenestene skal være tilpasset behovene i Nordland. De skal være brukerorienterte, fleksible og framtidsrettede. Utformingen av tjenestene skal være i tråd med overordnede strategier og planer, være hensiktsmessige ut fra behov og ressurser, være økonomisk og miljømessig bærekraftige, effektive og inneha nødvendige utviklingsmuligheter.

Vi ønsker tilbakemeldinger

I forkant av delrapporten har det i tillegg til dokumentanalyser vært avholdt fokusgruppemøter, møter med arbeidsgrupper og ulike spørreundersøkelser. Disse danner sammen grunnlaget for Agenda Kaupangs skisser til løsninger for organisering av nivå 1, etatstruktur.

Beslutning om ny organisering på etatsnivå tas av Fylkesrådet 10. desember.

Saken legges fram for medbestemmelse 6. november og for arbeidsmiljøutvalget (Amu) 13. november.

Vi ønsker alle velkommen til informasjonsmøte på fredag 1. november!

Det er anledning for alle til å gi innspill på skissene til ny organisering frem til 10. november via skjemaet under.

 

Forslagene fra Agenda Kaupang vil publiseres i etterkant av møtene.