Skolestart med litt tilpasning

Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning og kompetanse, Hild-Marit Olsen Thor-Wiggo Skille Skolestarten 2020 er like spennende og hyggelig som alle andre år. Fylkesråd Hild-Marit Olsen påpeker imidlertid at både elever og lærere naturlig nok må tenke på både hygiene og avstandsregler.

- Jeg håper alle som starter på skoleåret i år, også får til å nyte spennende og fine dager når de nå møter vennene sine igjen – eller skal bli kjent med nye, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Hild-Marit Olsen (Ap).

 

Mindre grupper

Fylkesråden forsikrer at skolene tar smittevernet på høyeste alvor, og har satt inn en mengde tiltak. Det er forsterket renhold på alle skolene. Det er lagt inn større avstand mellom sitteplassene i kantina. Og elevene forholder seg kun til sin egen klasse og vil ikke samles i større forsamlinger slik det har vært gjort tidligere år.

-Det er trygt å møte til skolestart. Alle ansatte har et bevisst forhold til hygiene og smittevern. Det regner jeg med at elevene også har, og de vil bli presentert for hvordan skoledagene skal avvikles i denne noe spesielle tidene, utdyper fylkesråd Olsen.

 

Skoleskyss

Også fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp) er opptatt av at elever og studenter skal oppleve skolestarten som trygg. Han håper nye studenter i fylket vil bruke kollektivtilbudet.Klikk for stort bildeFylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen Thor-Wiggo Skille  

-Hvis du har mulighet til å reise i de tidspunktene som ikke har størst trykk, så oppfordrer vi til det. Hold de nasjonale avstandskravene og vent på neste buss, hvis det er fullt, sier Bentzen.

 

Trykk i rushtiden

Bentzen påpeker at det er noen ruter i rushtiden som er mest utsatt for stort reisetrykk, og det er satt opp ekstra busser på enkelte avganger. Han gjør et poeng av at det utenom pendling til og fra skolen, også er gode muligheter for å reise kollektivt i området der du bor, både med buss eller båt.

-Studenter får rabatterte billetter, både enkeltbilletter og periodekort. Det er enkelt å kjøpe i appen Billett Nordland, utdyper Bentzen.

 

Nasjonale råd

De nasjonale rådene og restriksjonene endrer seg med smitteutviklingen. Nordland fylkeskommune følger selvsagt de nasjonale føringene.

-Hygiene- og smitteverntiltakene bør være godt kjent blant elever og studenter. Kommer det endringer, eksempelvis rundt bruk av munnbind, så vil du finne informasjon om dette på reisnordland.no, sier fylkesråd Bentzen.

 

-Ha det hyggelig

Fylkesråd Olsen avrunder med å ønske elevene ekstra velkommen akkurat til årets skolestart.

-Skolehverdagen er viktig for våre unge nordlendinger. Som alle andre år skal man i gang med rutiner for en god hverdag med mye spennende læring og nye fag. Forskjellen fra andre år er bare at man må tenke litt ekstra på hvordan vi omgås vennene våre. Nettopp for vennenes og de andre elevenes skyld. Vi skal legge til rette for at alle skal kunne få både god læring og sosial omgang, men hver enkelt har også et viktig ansvar, avslutter fylkesråd Hild-Marit Olsen.

 

Om reise på buss:

  • Billetter for buss bestilles i app`en Billett Nordland. Her vil studenter få kjøpt rabatterte enkeltbilletter og periodebilletter for heltidsstudenter t.o.m. 29.år.
  • På grunn av koronasituasjonen er det kun bakdør som er åpen på bussene. Det er derfor viktig at alle reisende har husket å kjøpe billett før påstigning.
  • For elever i grunnskolen og videregående skole utstedes det skolekort som gir rett til to reiser per skoledag. Pga stengte fordører vil disse skolekortene ikke kunne valideres, og man reiser to turer med skolekortet som gyldig billett.

 

Oppdatert reiseinformasjon – finner du på www.reisnordland.no

Våre siste nyheter om koronaviruset