Svar på spørsmål fra elever og lærlinger

Et koronavirus tegnet på en tavle. Det er omkranset av symboler av et hus, medisin, mennesker som holder avstand, lege og håndvask. - Klikk for stort bildeNå finner du svar på koronarelaterte spørsmål. Pixabay 3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Nå har vi lagt ut svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på i denne saken.

Spørsmål om stipend

Jeg jobber deltid på på en butikk og er nå permittert fra den. Kan jeg, på lik linje med studentene, søke det kommende ekstra stipendet og lånet fra krisepakken som regjeringen kom med?

Dette må du undersøke med Lånekassen.

Blir fristen for å søke stipend til skoleåret 2021 utvidet?

Søknadsfristen om utdanningsstøtte er normalt 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. NB! På grunn av koronautbruddet er søknadsfristen for vårsemesteret 2020 utsatt med en måned, til 15. april.

Jeg er egentlig borteboer og er flyttet hjem på grunn av koronakrisen, hva skjer med stipendet?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men må flytte hjem til foreldrene sine pga. koronakrisen, vil bli regnet som borteboere resten av våren 2020. Dette gjelder både innenlands og utenlands. 

Videregående skole

Når kan man forvente at skolene åpner igjen? Hva skal til for at kommunen beslutter å gjenåpne skolene?

Når det gjelder de videregående skolene, vil sentrale myndigheter ta stilling til gjenåpning nå rett før påske. Det er alle de som bestemmer når skolene kan åpnes/delvis åpnes. Utover dette vil fylkeskommunene og kommuner vurdere åpning ut ut fra smittevernhensyn. Her må vi også ta hensyn til ivaretakelse av sårbare elever som av forskjellige grunner ikke kan få gode rammer for opplæringen hjemme, og dermed trenger tilbud på skolene.

Lærerne gir oss ekstra mye mer skolearbeid enn de hadde gitt oss på en vanlig skoledag/uke, som resultat av corona, er dette ok?

Vi har en løpende dialog med rektorene i de videregående skolene om dette temaet flere ganger i uka. Det er viktig med en jevn arbeidsbelastning. I videregående er det viktig at alle elevene får standpunktkarakterer i alle fag, og skolene må derfor sikre et godt vurderingsgunnlag. Det er lurt å ta det opp med kontaktlærer eller faglærer om dere opplever for høy arbeidsbelastning, slik at de kan se på hvordan det kan tilrettelegges bedre.

Sliter med å få gjort alt som skal være gjort til det rette tidspunktet i denne tiden. Er lærerne strenge på å utsette frist? Kan de gi oss fravær hvis vi ikke leverer inn en oppgave?

Lærerne i videregående fører ikke fravær nå, det har myndighetene bestemt. Men det er viktig for oss at lærerne er i kontakt med elevene sine, også for å vite at elevene har det bra og følger undervisningen. Lærerne er nok så fleksible som de kan. Samtidig er det slik at lærerne ikke kan sette karakterer hvis de ikke har vurderingsgrunnlag. Det er derfor viktig at elevene gjør seg vurderbare for lærerne sine, dette er en plikt elevene har for å kunne få karakterer. Det er bestemt i opplæringsloven. Ta det opp med læreren om du har problemer med å rekke en frist f.eks. på grunn av mange innleveringer samtidig.

Tar kommunen hensyn til at det er mange som sliter med online skole og har derfor nedsatt karakterer for at de ikke får den hjelpen de trenger?

Alle våre skoler er åpne for å hjelpe elevene, og lærerne er veldig opptatt av å legge til rette for at alle skal lykkes med opplæringa si. Det er viktig at du gir beskjed til lærer om du har problemer, slik at dere kan finne løsninger på dette. Videregående skoler har også elev- og lærlingtjeneste som har spesiell oppfølging for de elever som trenger det.

Hvorfor er det slik at 1-4. klasse blir satt tilbake på skolen når det er vgs-elever sine karakterer og læring som BURDE vært prioritert?

Bakgrunnen for dette er nok at de yngre elevene er mest sårbare for utfordrende forhold hjemme, og har behov for å komme på skolen. I tillegg er det slik at foreldrene ikke kan jobbe når de har små barn hjemme som skal ha digital opplæring. Delvis åpning av skoler vil gi foreldre mulighet til å jobbe der hjemmekontor er uaktuelt.

Kommer dere til å ta av sommerferien vår, altså korte den ned og starte tidligere i august igjen?

Dette har ikke vært diskutert, dette vil nok myndighetene bestemme i tilfelle. Det er svært usannsynlig at dette vil skje.

Blir det mange nye tiltak i skoler og barnehager når koronaviruset har forsvunnet fra Norge?

Den situasjonen vi nå er midt inne i, vil nok medføre endringer for oss. Vi har lært mye om smittevern som vi nok vil dra nytte av, og når det gjelder spredning av f.eks. influensa som mange også rammes av hvert eneste år. Vi har også fått et digitalt løft som vi komme til nytte for elever og lærere videre etter at situasjonen er normalisert. Kanskje vil også oppgaver og eksamensformer endres etter dette. vi har gjort mange nye erfaringer.

Regjeringen sier vi må på skolen i sommerferien pga tapt undervisning, er dette tilfelle?

Dette har vi ikke fått noen signaler om. Vi tror ikke dette blir aktuelt.

Yrkesfag og lærlinger

Hva skjer med lærlingtiden? Når vil lærlingtiden starte? Blir den som normalt?

Har du søkt læreplass må du aktivt forsøke å finne deg en bedrift. Dersom du går på Vg2 kan du tegne forhåndsavtale med bedriften. Lærekontrakten blir skrevet når du har gjennomført skoleåret og karakterene er klare ( i slutten av juni). Læretiden kan starte når du og bedriften er enig om det, gjerne rett etter skoleslutt. Læretiden vil gå etter planen så fremt bedriften er i drift og opplæringen er i tråd med læreplanen.

Får du ikke læreplass, kan det være aktuelt med VG3 i skole som erstatter læretid, men du går opp til fag/svenneprøve etter dette på samme måte som lærlinger. Ta kontakt med formidlingskoorindator på skolen din dersom du har spørsmål.

Hvordan blir yrkesfagelevene vurdert? Får vi godkjent skoleåret når man går yrkesfag og trenger å være på skolen for å få relevant undervisning i de praktiske fagene? Da mister vi jo undervisning/sertifikater/bevis o.l. Som vi i utgangspunktet skulle fått på denne linjen.

Skolene jobber for at alle elever skal få standpunktkarakterer i alle fag. I dag vet vi ikke om skolen åpner etter påske helt eller delvis, men skolene vil forsøke å tilrettelegge for at små grupper 2-3 elever i gangen kan få praktisk opplæring på skolen i f.eks. verksted, for å få nødvendig trening.

Hvor lenge kan fagprøven bli utsatt?

 Vi har sagt at de fagprøvene som kan avvikles med å ivareta alle regler for smittevern og andre krav, skal gjennomføres. Vi har også spilt inn til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet at det er behov for dispensasjoner fra forskriftene til opplæringsloven for å gjøre det lettere å få gjennomført fagprøvene og unngå at disse hoper seg opp. Vi regner med det kommer slike dispensasjoner i næremeste framtid. I mellomtiden jobber vi med å finne gode løsninger for gjennomføring av fagprøver, men det kommer til å ta tid. Hvis bedriften man er tilsatt ikke har produksjon på grunn av korona (f.eks. frisører, kokker), kan prøvestasjoner være en løsning i noen fag. Det være seg kjøkken, verksted, salong på vgs.

Kan bedriften slette fagprøven min, slik at jeg ikke får gått opp?

Nei. Hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt, har lærlingen rett til å gjennomføre fagprøven på et senere tidspunkt.

Hvordan blir lærlingtiden hvis man skal på båt? Må man sitte i karantene i to uker etter man har fått friperiode?

Rederiene arbeider kontinuerlig med å finne løsninger som er i tråd med gjeldende regler for smittevern. Avhengig av hvordan din båt seiler, vil det bli ulike krav om karantene som må innfris.

Kan bedriften man er lærling hos kreve at man må utvide kontrakten for å få fagbrev?

Dersom det blir lange avbrudd i læretiden, og lærlingen ikke er kommet igjennom alle kompetansemål i læreplan for faget, vil man legge inn et avbrudd i læretiden og forlenge den tilsvarende. Det er regulert i opplæringsloven. Det jobbes med å få dispensasjon fra opplæringsloven, for å unngå at vi ikke får ledige plasser til neste kulls lærlinger. Dersom det blir aktuelt med dispensasjon, vil det være en vurdering om den enkelte lærling er klar for fagprøve uten forlengelse i læretiden. Dersom en lærebedrift som nå er stengt ned pga korona, ikke kan starte opp igjen, og lærekontrakten må avsluttes, vil det være fylkeskommunene sitt ansvar å finne en løsning på det. For eksempel ny lærebedrift, avslutning i videregående skole. Det er fylkeskommunen som håndterer hevinger. 

Har jeg rett på å jobbe normalt på arbeidsplassen før jeg tar fagprøven?

Utdanningsdirektoratet sier: Lærlingen har fortsatt rett til å fullføre læretiden, men læretiden må sannsynligvis forlenges. Du kan snakke med din lærebedrift om dette, eller ta kontakt med opplæringskontoret.  

Eksamen og prøver

Hvordan blir det med eksamen? Skal muntlig eksamen også avlyses? Om ikke, hvordan skal muntlig eksamen gjennomføres?

Skriftlig eksamen for elever er avlyst, om det blir muntlig eksamen er ennå ikke bestemt. Det er enighet mellom Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene om at privatistene skal prioriteres, men det kan også hende at det blir noen muntlige eksamener for elever. Dette får vi snart beskjed om fra statsråden vår. Det er nedsatt en nasjonal koordineringsgruppe for å se på hvordan dette kan gjøres. I Nordland har vi totalt 2700 privatistoppmeldinger i år.

Vi regner med at arrangeringen av muntlig eksamen uansett kan bli noe annerledes. En mulighet vil være digital eksamen, men dette er ikke avgjort. Det er også viktig å ha prøveformer som kandidaten har forberedt seg på slik at det blir en forsvarlig gjennomføring av eksamen.

Kommer flere opp i muntlig eksamen nå som de skriftlige er avlyst?
Nei
Hva skjer med heldagsprøver?

Vurderingsformene i videregående styres av de enkelte skolene, vi følger med på at elevene blir vurdert. Det er ikke viktig at det må være heldagsprøver, det som er viktig er at elevene har et vurderingsgrunnlag. Det kan være innleveringer, samtaler, videoinnspillinger etc. Her er det mange muligheter.

Blir privatisteksamener avlyst? Om privatisteksamener blir avlyst: Skal jeg fremdeles søke høyere utdanningen innen 14. april uten vitnemål?

Det er viktig at det avholdes privatisteksamener. Det er enighet mellom Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene at privatistene skal prioriteres, men det kan også hende at det blir noen muntlige eksamener for elever. Dette får vi snart beskjed om fra statsråden vår. Det er nedsatt en nasjonal koordineringsgruppe for å se på hvordan dette kan gjøres. I Nordland har vi totalt 2700 privatistoppmeldinger i år.

Vi regner med at arrangeringen av muntlig eksamen uansett kan bli noe annerledes. En mulighet vil være digital eksamen, men dette er ikke avgjort. Det er også viktig å ha prøveformer som kandidaten har forberedt seg på slik at det blir en forsvarlig gjennomføring av eksamen.

Vi som skal begynne på videregående skole

Hvordan blir det med å komme seg inn på det ønskede faget etter sommeren på videregående?

Alle som går ut av 10. klasse kommer inn på videregående. Hvis man skal inn på studieretninger med høy søkning, er det karakterene som bestemmer om man kommer inn. Kommunen har sagt at elever får standpunktkarakterer, da blir det ikke noe problem.

Russetid

Blir det russetid?

Et vanskelig spørsmål for oss å svare på. Vi kan jo ikke bestemme dette, men det vi kan gjøre, er å hjelpe russen til å håndtere dette på en god måte og ta ansvar for seg selv og andre i en krevende tid.

Og i så fall ikke, kan kommunene nekte russen å samles?

Dette er opp til kommunene å vurdere, men per i dag skal man unngå samling i større antall, og dermed er det ikke aktuelt med russetreff og lignende per i dag.

Kan russetiden utsettes til sommeren?

Dette er opp til russen selv å vurdere. Det er ikke i skolens regi. En utsettelse vil nok være eneste alternativ da ikke russefeiring i mai sannsynligvis blir i strid med smittevernregler.   

Hvordan blir russetiden for oss som ikke bor i Bodø, oss på Mo, Sandnessjøen og Mosjøen.

Det blir vel det samme som i Bodø, men det kan være kommunale forskjeller og bestemmelser. Dette bør de respektive kommunene svare ut/oppfordre russen selv til å ta kontakt med sine kommuner.

Våre siste nyheter om koronaviruset