Trygg avstand på buss og båt

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune innfører begrenset antall plasser på kollektivtransport. På busser og båter vil bare halvparten av setene være i bruk.

For å hjelpe passasjerene til å overholde avstand ombord, vil setene bli merket slik at på buss og båt vil kun annen hvert sete være i bruk så lenge de nasjonale smitteverntiltakene opprettholdes. Dette følger rådene fra Kunnskapsdepartementet knyttet til skoleskyss, og innføres nå på alle busser og hurtigbåter i Nordland. På buss betyr det én person på hver seterad, på hver side av midtgangen, og vekselvis på vindusplass på én seterad, men ved midtgangen på seteraden bak.

-Dette gir halv utnytting av antall sitteplasser på bussene. Foreldre med barn kan selvsagt sitte sammen. I de bussene der det er åpne områder for ståplasser, vil man kunne stå med en meters avstand. I praksis betyr det at det bare er plass til to til fire ståplasser, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

Forsterket renholdKlikk for stort bilde   

På bybussene er det innført billettkontroller igjen. I tillegg utfører vekterne forsterket renhold, med vasking av kontaktflater for å minske risikoen for smittespredning.

-Vi ønsker naturlig nok å gjøre alt vi kan for å begrense smittespredning. Både for passasjerenes og sjåførenes skyld, anbefaler vi alle reisende om å vise hensyn og holde avstand til sjåfør og de andre reisende, sier Viseth.

Halv buss

Nordland fylkeskommune følger med på utviklingen i antall reisende. Og har gjennomført manuelle tellinger for å finne ut hvor mange som benytter bussene i enkelte områder. Så langt er det ikke registrert bussavganger som har over 50 prosent belegg.

-Vi vil selvsagt følge med på hvordan dette utvikler seg når samfunnet gradvis åpner opp. Men vi er jo på tur inn i sommersesongen der belegget vanligvis er noe lavere, så vi antar at det skal gå greit å oppfylle retningslinjene for hvor fulle bussene og båtene kan være, sier Viseth.

Viseth oppfordrer fortsatt folk til å vurdere å reise utenom rush-tiden dersom det er mulig. For på den måten å spre de reisende på flere avganger.

Reduserer billetter på båt

For å sikre at det ikke er for mange reisende med de ulike hurtigbåtavgangene, har fylkeskommunen nå tatt ned antall tilgjengelige billetter på alle hurtigbåter.

- Vi anbefaler alle som skal ut å reise om å kjøpe billett i god tid, for å sikre seg at de har plass på båten, sier Viseth.

Nasjonal veileder

Det er forventet en nasjonal veileder for kollektivtransport rett over helgen, og passasjerandelen vil bli justert etter veilederen, dersom denne har andre føringer.

-Vi antar veilederen vil ha føringer høvelig lik det vi nå innfører. Vi synes det er viktig å sørge for at de reisende med bussene og båtene våre skal føle at de kan reise trygt. Da er det en enkel måte å regulere transporten, med å merke setene og på den måten hjelpe til med å holde avstand til hverandre, avslutter samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

Våre siste nyheter om koronaviruset