Utlån av arbeidstakere til samfunnskritiske funksjoner

Nordland fylkeskommune har mange dyktige ansatte med kompetanse som kan benyttes i samfunnskritiske funksjoner, og som en del av kriseberedskapen kartlegges nå dette.

I første omgang vil det kunne bli snakk om å stille arbeidskraft til disposisjon for helseinstitusjonene, og det er da ansatte med helsefaglig kompetanse dette vil gjelde. Vi er selvsagt klar over at mange av de som har helsefaglig kompetanse ikke har vært i klinisk praksis på mange år. Helseregionene er klar over denne problemstillingen, og er i gang med utvikling av oppfriskningskurs for denne kategorien personell.

Mange av våre ansatte med slik kompetanse har allerede stilt seg til disposisjon for sin lokale kommune eller sykehus som frivillig arbeidskraft. Dette er veldig prisverdig, og vitner om stor dugnadsånd. Det er imidlertid viktig at den enkelte ansatte informerer og avklarer slik innsats med sin nærmeste leder. Dette fordi den helsefaglige kompetansen utgjør en kritisk ressurs i samfunnet nå, og det kan hende at det vil være behov for å disponere de ansatte annerledes. Spesielt viktig vil det være å begrense smitteeksponering for denne gruppen, men også begrense den totale arbeidsmengden slik at ikke noen blir utslitt.

Det kan på sikt hende at det vil være behov for å avgi personell til andre samfunnskritiske institusjoner, og det kommer vi i så fall tilbake til.

Vi er veldig glade for den forståelsen alle ansatte nå viser for at dette er en krisesituasjon, og at ermene da brettes opp, og det som må gjøres blir gjort.

Våre siste nyheter om koronaviruset