Elever har studiedag mandag 4. januar.

På bakgrunn av nasjonale anbefalinger som ble offentliggjort 3. januar, går Narvik kommune fra gult til rødt nivå i henhold til smittevernveileder for covid-19 for videregående skole.

Dette vil innebære en kombinasjon av digital opplæring og opplæring på skolen.

Skolen har behov for å legge nye planer for de neste ukene. Derfor vil elever ha studiedag mandag 4. januar. Det betyr at eleven styrer dagen selv, og jobber med skolearbeid på egen hånd.

Det vil komme nærmere beskjed om hvordan de neste ukene blir i løpet av mandag.

Smitteforebyggende tiltak (udir.no)