Oppmøte på skolen i perioden 5. til 15. januar.

Alle elever på Oscarsborg og Solhaugen møter på skolen som normalt.

For elevene på Frydenlund gjennomføres undervisningen etter egen plan, der noen elever skal ha digital undervisning enkelte dager. Elevene på Frydenlund får informasjon fra kontaktlærer/ faglærer om tidspunkt for oppmøte. Alle elever skal bruke skoletida til opplæringsaktiviteter enten det foregår på skolen eller digitalt.

Rødt smittenivå betyr fortsatt drift, og undervisning til alle. Det er iverksatt tiltak i henhold til  Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020 (udir.no)

Vi ber alle elever om å være påpasselig med å følge smittevernreglene:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer