Digital postkasse

Klikk for stort bildeØnsker du post fra nettskolen i digitalt format?

Nordland fylkeskommune ønsker å bruke digitale løsninger der det er hensiktsmessig, og har derfor innført et system som heter "SvarUt". Dette er en løsning for å sende fylkeskommunal post i elektronisk format og på en sikker måte (kan inneholde sensitive opplysninger).

For å motta fylkeskommunal post i elektronisk format må du ha en digital postkasse. Du kan motta post i Altinn eller velge å opprette en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks (se mer om disse løsningene på NORGE.NO).

Kompetansebevis og vitnemål sendes fortsatt ut med vanlig post da disse originaldokumentene krever signatur og stempel.

Vi oppfordrer alle deltakere i Nettskolen i Nordland til å enten aktivere den digitale postkassen i Altinn eller opprette en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks.