Eksamensrettet kurs i matematikk

Klikk for stort bilde Pixabay Ønsker du å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men oppfyller ikke opptakskravet på gjennomsnittskarakter 4 (lærer) eller 3 (sykepleier) i matematikk?

NB! Påmelding for vår 2021 er avsluttet.

Nettskolen i Nordland har i samarbeid med Nord Universitet utviklet et tilpasset og eksamensrettet kurs i matematikk som leder fram mot en eller flere eksamener som privatist for våren 2021:

  • Matematikk 1P/1T (MAT1011/MAT1013), 26. mai 2021 (5t skriftlig)
  • Matematikk 2P/2P-Y (MAT1015/MAT1005), 19. mai 2021 (5t skriftlig)
  • Matematikk 1P-Y/1T-Y (MAT1001/MAT1006), 31. mai 2021 (4t skriftlig)

Søker fra Nordland fylkeskommune
Informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du på denne nettsiden:

https://www.nfk.no/eksamen

Søker fra Trøndelag fylkeskommune
Informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du på denne nettsiden:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen

Hvordan fungerer kurset
Kurset er 100% nettbasert med oppstart fortløpende mellom 8. januar og 1. februar og avslutning innen aktuell eksamensdato til våren 2021. Deltakerne må selv melde seg opp til aktuell privatisteksamen – oppmeldingsfrist er 1. februar 2021. Kurset er gratis, men du må selv dekke avgift for privatisteksamen. For deg som søker og blir tatt opp til sykepleie- eller lærerutdanningen ved Nord universitet, kan du søke og få refundert innbetalt eksamensavgift.

Du får veiledning og oppfølging fra en matematikklærer, bl.a. via Skype/Teams, its learning, e-post og telefon. Du vil også få nettbaserte oppgaver som din lærer vil gi deg tilbakemelding på underveis. I tillegg får hver deltaker en individuell framdriftsplan.

Videre forventes det at deltaker er aktiv og legger innsats i å gjennomføre kurset. Inaktive kursdeltakere vil risikere å miste plassen, slik at personer på venteliste kan få plass.

Se hva nettlærer Hanne forteller om kurset:


Målgruppen for dette kurset er følgende:

  • Elever i Vg3 som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning
  • Øvrige som har fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning

Personer med folkeregistrert adresse i Nordland eller Trøndelag som planlegger å søke opptak ved Nord universitet vil bli prioritert.

Informasjonsfolder:

Last ned informasjonsfolder  (PDF, 78 kB)

 

Opptakskrav 3-årig bachelorstudium i sykepleie, punkt 7

Opptakskrav til lærerutdanninger