Påmelding til Den virtuelle matematikkskolen

Klikk for stort bildeLogo Den virtuelle matematikkskolen Udir.no 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for ungdomsskoleelever som har behov for større utfordringer i matematikk.

Den virtuelle matematikkskolen er et forseringstilbud i matematikk 1T, noe som betyr at elever på ungdomstrinnet kan ta matematikk på videregående nivå (Vg1) mens de ennå er elever i ungdomsskolen. Undervisningen er 100 % nettbasert med to synkrone undervisningsøkter per uke. Det betyr at nettlærer og elever møtes to ganger hver uke i et virtuelt klasserom. Resterende del av undervisningen er lagt opp som omvendt undervisning, der elevene skal jobbe med oppgaver og forberede seg til de to undervisningsøktene per uke.

Klikk for stort bildeDigilær.no Udir.no Digilær.no er den nasjonale plattformen for nettbasert undervisning. Her finnes en oversikt over de ulike tilbudene (foreløpig bare to tilbud). Fra denne siden kan aktuelle elever meldes på til Den virtuelle matematikkskolen og forsering i matematikk 1T.

Les mer på Digilær.no om tilbudet og hvordan elever meldes på. For skoleåret 2020-2021 er det Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold som er tilbydere av Den virtuelle matematikkskolen.

Klikk her for mer informasjon om påmelding til tilbudet