Studieforberedende fellesfag

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen studieforberedende fellesfag

Fellesfag for studieforberedende

Norsk for studieforberedende
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Norsk Vg1 (LK06) NOR1201hovedmål
NOR1202 sidemål
NOR1203 muntlig
Læreplan 113 4
Norsk Vg2 (LK06) NOR1208hovedmål
NOR1209 sidemål
NOR1210 muntlig
Læreplan 112 4
Norsk Vg3 (LK06) NOR1211 hovedmål
NOR1212 sidemål
NOR1213 muntlig
Læreplan 168 6
Norsk Vg2 + Vg3,
påbygging til studieforb. (LK06)
NOR1231hovedmål
NOR1232 sidemål
NOR1233 muntlig
Læreplan 280 10

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1, Vg2 og Vg3.
For å oppnå generell studiekompetanse i norsk må du

  • gjennomføre alle læreplanmålene knytta til Vg1, Vg2 og Vg3
  • gjennomføre alle læreplanmålene knytta til Norsk Vg1 for yrkesfag pluss Vg2 og Vg3

Forkunnskap: Kompetanse i norsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i fagene (for Vg1, Vg2 og Vg3) i minst 30 uker.
Det er obligatorisk skriftlig eksamen i hovedmål etter Vg3. Du kan trekkes til skriftlig eksamen i sidemål etter Vg3. Du kan trekkes til muntlig eksamen i norsk.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 2 år.

Norsk for studieforberedende for elever med kort botid
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Norsk Vg1 (LK06) NOR1401 skriftlig
NOR1403 muntlig
Læreplan 113 4
Norsk Vg2 (LK06) NOR1403 skriftlig
NOR1404 muntlig
Læreplan 112 4

Norsk Vg3 (LK06)

NOR1405 skriftlig
NOR1406 muntlig
Læreplan 168 6
Norsk Vg2 + Vg3,
påbygging til studieforb. (LK06)
NOR1410 skriftlig
NOR1411 muntlig
Læreplan 280 10

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1, Vg2 og Vg3.
Forkunnskap: Det kreves at du har utdanning tilsvarende norsk grunnskole for å starte i dette faget. Vi anbefaler likevel at du har bestått norskprøve B2 før du starter i dette faget.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i faget i minst 30 uker.
Det er skriftlig eksamen i hovedmål etter Vg3. Du kan også trekkes til muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 2 år.

Matematikk for studieforberedende
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Matematikk Vg1 P (LK20) MAT1019 Læreplan 140 5
Matematikk Vg2 P (LK06) MAT1015 skriftlig
MAT1016 muntlig
Læreplan 84 3
Matematikk Vg1 T (LK20)

MAT1021

Læreplan 140 5
Matematikk Vg3 2P-Y,
påbygging til studieforb. (LK06)
MAT1005 skriftlig
MAT1105 muntlig
Læreplan 140 5

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1, Vg2 og Vg3.
Forkunnskap: Kompetanse i matematikk tilsvarende norsk grunnskole. Vg2 P bygger på kompetanse fra Vg1P eller Vg1T. Vg3 2P-Y bygger på kompetanse fra matematikk Vg1 P-Y (se fellesfag for yrkesfag).
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i:

  • Vg1 P i minst 18 uker
  • Vg1 T i minst 17 uker
  • Vg2 P i minst 12 uker
  • Vg3 2P-Y i minst 18 uker

Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen og lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.
For å oppnå generell studiekompetanse må du i Nettskolen i Nordland bestå Vg1 P eller Vg1 T pluss Vg2 P, eller Vg1 P-Y pluss Vg3 2P-Y.

Engelsk for studieforberedende
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Engelsk Vg1 (LK20) ENG1007 Læreplan 140 5

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.
Forkunnskap: Kompetanse i engelsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen og/eller lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.

Naturfag for studieforberedende
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Naturfag Vg1 (LK20) NAT1007 Læreplan 140 5
Naturfag Vg3,
påbygging til studieforb. (LK06)
NAT1003 Læreplan 84 3

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1 og pågygging.
Forkunnskap Naturfag Vg1: Kompetanse i naturfag tilsvarende norsk grunnskole.
Forkunnskap Naturfag Vg3: Bestått Naturfag Vg1 yf.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i fagene, må du være aktiv deltaker i 18 uker i Naturfag Vg1 og 14 uker i Naturfag Vg3.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig-praktisk eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.

Samfunnskunnskap for studieforberedende
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (LK20) SAK1001 Læreplan 84 3

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1 eller Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i samfunnsfag tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 16 uker.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.

Historie for studieforberedende (påbygging)
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Historie Vg3 HIS1003 Læreplan 140 5

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg3 (påbygging).
(dette er ikke identisk med HIS1001 og HIS1002 som til sammen utgjør 169 årstimer)
Forkunnskap: Kompetanse i historie tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 16 uker.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.