Fellesfag for yrkesfag

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen fellesfag for yrkesfag.

Fellesfag for yrkesfag

Norsk for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Norsk Vg1 (LK06) NOR1204 Læreplan 112 4
Norsk Vg2 (LK06) NOR1206 skriftlig
NOR1219 muntlig
Læreplan

Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1 og Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i norsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i faget i minst 18 uker.
Du kan trekkes til skriftlig og muntlig eksamen i dette fag.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1/2 til 1 år.

Norsk for yrkesfag for elever med kort botid
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Norsk Vg1 (LK06) NOR1407 Læreplan 112 4
Norsk Vg2 (LK06) NOR1408 skriftlig
NOR1409 muntlig
Læreplan

Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer på Vg1 og Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i norsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i faget i minst 18 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i dette faget.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1/2 til 1 år.

Matematikk for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Matematikk 1P-Y BA 

MAT1111

Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y EL MAT1113

Læreplan

84 3
Matematikk 1P-Y FD MAT1115 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y DT MAT1119 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y HS MAT1117 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y IM MAT1121 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y NA MAT1123 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y RM MAT1125 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y SR MAT1127 Læreplan 84 3
Matematikk 1P-Y TP MAT1129 Læreplan 84 3

Alle planer er knytta til LK20.

Knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1.
Forkunnskap: Kompetanse i matematikk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 12 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig lokalgitt eksamen og lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1 år.

Engelsk for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Engelsk Vg1 (LK20) ENG1009 Læreplan 140 5

Knyttet til yrkesfag utdanningsprogram på Vg1.
Forkunnskap: Kompetanse i engelsk tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen i Nordland skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker til sammen i fagene.
Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen og/eller lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.
 

Naturfag for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Naturfag Vg1 BA NAT1008 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 EL NAT1009 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 FD NAT1010 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 HS NAT1011 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 DT NAT1012 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 IM NAT1013 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 NA NAT1014 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 RM NAT1015 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 SR NAT1016 Læreplan 56 2
Naturfag Vg1 TP NAT1017 Læreplan 56 2

Alle planer er knytta til LK20

Knyttet til yrkesfag utdanningsprogram på Vg1.
Forkunnskap: Kompetanse i naturfag tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen i Nordland skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 12 uker i faget.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig-praktisk eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1 år.

Samfunnsfag for yrkesfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Samfunnskunnskap (LK20) SAK1001 Læreplan 84 3

Knyttet til yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg2.
Forkunnskap: Kompetanse i samfunnsfag tilsvarende norsk grunnskole.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 16 uker.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.