Helse- og oppvekstfag

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen programområdet Helse- og oppvekstfag

Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag Vg1, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min,
Helsefremmende arbeid (LK20) HSF1006 Læreplan 197 7
Kommunikasjon og samhandling (LK20) HSF1007 Læreplan 140 5
Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (LK20) HSF1008 Læreplan 140 5

 

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg1.
Forkunnskap: Norsk grunnskole eller tilsvarende.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

 • helsefremmende arbeid i minimum 11 uker
 • kommunikasjon og samhandling i minimum 8 uker
 • yrkesliv i helse- og oppvekstfag i minimum 9 uker

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er ikke eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.

Les mer om Helse- og oppvekstfag på Vilbli.no.

Helsearbeiderfag Vg2, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Helsefremmende arbeid Vg2 HEA2001 Læreplan 197 7
Kommunikasjon og samhandling Vg2 HEA2002 Læreplan 140 5
Yrkesutøvelse Vg2 HEA2003 Læreplan 140 5

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2.
Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

 • helsefremmende arbeid i minimum 12 uker
 • kommunikasjon og samhandling i minimum 7 uker
 • yrkesutøvelse i minimum 7 uker

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.

Les om helsearbeiderfaget på Utdanning.no.

Helseservice Vg2, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Helsefremmende arbeid Vg2 HES2001 Læreplan 197 7
Kommunikasjon og samhandling Vg2 HES2002 Læreplan 140 5
Yrkesutøvelse Vg2 HES2003 Læreplan 140 5

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2.
Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

 • helsefremmende arbeid i minimum 11 uker
 • kommunikasjon og samhandling i minimum 10 uker
 • yrkesutøvelse i minimum 8 uker

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.

Helseservicefaget danner grunnlag for videre utdanning som helsesekretær, tannhelsesekretær og apotektekniker.

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Helsefremmende arbeid Vg2 BUA2001 Læreplan 140 5
Kommunikasjon og samhandling Vg2 BUA2002 Læreplan 140 5
Yrkesutøvelse Vg2 BUA2003 Læreplan 197 7

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2.
Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

 • helsefremmende arbeid i minimum 8 uker
 • kommunikasjon og samhandling i minimum 8 uker
 • yrkesutøvelse i minimum 12 uker

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.

Les om barne- og ungdomsarbeiderfaget på Utdanning.no.

Helsesekretær Vg3, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Helsefremmende arbeid Vg3 HSE3001 Læreplan 371 13
Kommunikasjon og samhandling Vg3 HSE3002 Læreplan 184 6
Yrkesutøvelse Vg3 HSE3003 Læreplan 371 13

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2.
Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2.
Faget er delvis samlingsbasert med 6 samlinger av 3 dager i løpet av opplæringa. Samlingsted er Stokmarknes, Bodø eller Mosjøen.
Det stilles krav om at deltakerne har relevant praktisk ved diverse helseinstitusjoner i utdanningstiden.
Det er opptak til faget 2 ganger pr. år (august og januar). Søknadsfrist 15. juni og 1. desember.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i fagene.
Opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er 1. år.

Les om helsesekretær på Utdanning.no.

Tannhelsesekretær Vg3, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Helsefremmende arbeid Vg3 TAN3001 Læreplan 250 9
Kommunikasjon og samhandling Vg3 TAN3002 Læreplan 250 9
Yrkesutøvelse Vg3 TAN3003 Læreplan 426 15

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2.
Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2.
Opplæringa er delvis samlingsbasert med 6 samlinger av 3 dager i løpet av opplæringa.Samlingssted er Bodø.
Det stilles krav om at deltakerne har relevant praktisk ved diverse helseinstitusjoner i utdanningstiden.
Det er opptak til faget 1 gang pr. år (oppstart i august). Søknadsfrist 15. juni.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i fagene.
Opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er 1. år.

Les om tannhelsesekretær på Utdanning.no.

Apotektekniker Vg3, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min.
Helsefremmende arbeid Vg3 APO3001 Læreplan 371 12
Kommunikasjon og samhandling Vg3 APO3002 Læreplan 139 5
Yrkesutøvelse Vg3 APO3003 Læreplan 417 16

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2.
Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2.
Faget er delvis samlingsbasert med 5 samlinger av 4 eller 5 dager i løpet av opplæringa. Samlingssted er Bodø.
Det stilles krav om at deltakerne har relevant praktisk ved apotek i utdanningstiden.
Det er opptak til faget 1 gang pr. år (oppstart i august). Søknadsfrist 15. juni.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i fagene.
Opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er 1. år.

Les om apotekteknikk på Utdanning.no.