Naturbruk

Nedenfor ser du våre tilbud inne programområdet Naturbruk.

Naturbruk

Voksenagronom 2-årig utdanning, programfag
Fagoversikt første år
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Produksjon og tjenesteyting
Vg2 Landbruk og gartnernæring
LGA2001 Læreplan 280 10
Forvaltning og drift
Vg2 Landbruk og gartnernæring
LGA2002 Læreplan 197 7
Traktor og maskin
Vg2 Landbruk (valgfritt programfag)
LBR3004 Læreplan 140 5

 

Fagoversikt andre år
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Gårdsdrift
Vg3 Landbruk
LBR3003 Læreplan 168 6
Utmark og kulturlandskap
Vg3 Landbruk
LBR3002 Læreplan 140 5
Plante- og husdyrproduksjon
Vg3 Landbruk
LBR3001 Læreplan 337 12
Økonomi og driftsledelse
Vg3 Landbruk (valgfritt programfag)
LBR3005 Læreplan 140 5

Knyttet til programområdet Naturbruk Vg2 og Vg3.

Opptakskrav: Bestått eller godkjent Naturbruk Vg1 og fylt 25 år.

Det er oppstart i august hvert andre år. Første opptak høst 2018. Nytt opptak høst 2020 (med forbehold om nok søkere): Søknadsfrist 1. mars 2020.

Opplæringa er delvis samlingsbasert med 7 samlinger á 2 dager første år og 7 samlinger á 2 dager andre år. Samlingssteder er Mosjøen og Sortland.
Det er lokalgitt obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i de obligatoriske programfagene på Vg2 og Vg3 samt eksamen i et av de valgfrie programfagene.
Opplæringstida i dette tilbudet er 2 år.

Les mer om agronom på Utdanning.no eller på Vilbli.no