Service og samferdsel

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen service og samferdsel

Utdanningsprogrammet Service og samferdsel er endret i forbindelse med fagfornyelsen, og heter nå Salg, service og reiseliv. Se våre fagtilbud og Programfag salg, service og reiseliv for mer informasjon.

Det gis bare opplæring i det gamle Vg2-kurset Salg, service og sikkerhet frem til sommeren 2021, og det tas ikke inn nye deltakere i dette tilbudet. Nytt Vg2-kurs vil bli publisert under det nye utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv når dette er klargjort.

Service og samferdsel

Salg, service og sikkerhet Vg2, programfag
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Markedsføring og salg Vg2 SSS2001 Læreplan 169 6
Sikkerhet Vg2 SSS2002 Læreplan 140

5

Økonomi og administrasjon Vg2 SSS2003 Læreplan 168 6

Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Service og samferdsel på Vg1.
Forkunnskap: Service og samferdsel Vg1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i

  • Markedsføring og salg i minimum 9 uker
  • Sikkerhet i minimum 9 uker
  • Økonomi og administrasjon 9 i minimum

Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål.
Det er ikke eksamen i fagene.
Anbefalt opplæringstid i faget i Nettskolen i Nordland er fra 1 til 1,5 år.