Programfag innen program for studiespesialisering

Nedenfor ser du våre fagtilbud innen studiespesialiserende fag

Studiespesialiserende

Matematikk R1
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Matematikk R1 REA3022, skriftlig
REA3023, muntlig
Læreplan 140 5

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg2 eller Vg3.
Forkunnskap: Kompetanse tilsvarende Matematikk fellesfag Vg1 P og Vg2P eller Matematikk fellesfag Vg1 T.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.

Matematikk R2
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Matematikk R2 skriftlig REA3024
muntlig REA3025
Læreplan 140 5

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg2 eller Vg3.
Forkunnskap: Kompetanse tilsvarende Matematikk R1.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker.
Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.

Fysikk1
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Fysikk1 REA3004 Læreplan 140 5

Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg2 eller Vg3.
Forkunnskap: Kompetanse tilsvarende fellesfag Naturfag på Vg1 studietilpassa.
For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 16 uker i faget.
Du kan trekkes ut til lokalgitt muntlig-praktisk eksamen.
Anbefalt opplæringstid i hvert fag i Nettskolen i Nordland er fra 0,5 til 1,5 år.

Spansk nivå III
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Spansk nivå III Vg3 PSP5053, skriftlig
PSP5054, muntlig
Læreplan 140 5

Knyttet til programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Vg3.
Forkunnskap: Fremmedspråk nivå II i spansk.
Merknad: Tilbudet gjelder kun for ordinære ungdomsrettselever på Vg3-nivå. Tilbudet er et samarbeid mellom lokale videregående skoler i fylket og Nettskolen i Nordland.
Det gis to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.Du kan trekkes til sentr
algitt skriftlig eksamen og/eller lokalgitt muntlig eksamen.
Opplæringstiden i faget følger skoleåret. Det er en obligatorisk oppstartsamling i månedsskiftet august/september.
Studietur til målspråklandet, minimum 8 dager.

Fransk nivå III
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.

Fransk nivå III Vg3

PSP5017, skriftlig
PSP5018, muntlig

Læreplan

140 5

Knyttet til programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Vg3.
Forkunnskap: Fremmedspråk nivå II i fransk
Merknad: Tilbudet gjelder kun for ordinære ungdomsrettselever på Vg3-nivå. Tilbudet er et samarbeid mellom lokale videregående skoler i fylket og Nettskolen i Nordland.
Det gis to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.Du kan trekkes til sentr
algitt skriftlig eksamen og/eller lokalgitt muntlig eksamen.
Opplæringstiden i faget følger skoleåret. Det er en obligatorisk oppstartsamling i månedsskiftet august/september.
Studietur til målspråklandet, minimum 8 dager.

Tysk nivå III
Fagoversikt
Navn Fagkode Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min.
Tysk nivå III Vg3 PSP5071, skriftlig
PSP5072, muntlig
Læreplan 140 5

Knyttet til programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Vg3.
Forkunnskap: Fremmedspråk nivå II i tysk.
Merknad: Tilbudet gjelder kun for ordinære ungdomsrettselever på Vg3-nivå. Tilbudet er et samarbeid mellom lokale videregående skoler i fylket og Nettskolen i Nordland.
Det gis to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.Du kan trekkes til sentr
algitt skriftlig eksamen og/eller lokalgitt muntlig eksamen.
Opplæringstiden i faget følger skoleåret. Det er en obligatorisk oppstartsamling i månedsskiftet august/september.
Studietur til målspråklandet, minimum 8 dager.