Du er her:

Hvordan søke?

  • Voksne søker om voksenopplæring via Vigo.no (klikkpunkt "Søknad for voksne/realkompetanse"). Du kan søke selv eller ta kontakt med et Karrieresenter i Nordland som kan hjelpe deg med søknaden
  • Lærlinger tar kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringen i fylkeskommunen
  • Elever ved en videregående skole kontakter skolens rådgivningstjeneste

De fleste tilbudene i nettskolen har ingen søknadsfrist. Tilbud med samlinger har egne søknadsfrister (se informasjon under fagtilbud).

Før du kan starte opplæringen i Nettskolen i Nordland, må søknaden din være mottatt, registrert og behandlet av fylkeskommunen. Dette vil normalt kunne ta fra en til to uker. Dersom du ber om realkompetansevurdering samtidig, kan tiden øke litt. I tillegg må det være ledig plass i det/de fagene du søker om opplæring i før du får plass.

Nettskolen tar opp deltakere i den rekkefølgen offentlige vedtatte forskrifter og regler fastsetter.

Du blir kontaktet av karrieresenter, opplæringskontor, rådgiver el.  når du har fått plass i et eller flere fag i Nettskolen i Nordland.

Du kan kontakte ditt karrieresenter, opplæringskontor, rådgiver eller inntakskontoret i Nettskolen i Nordland direkte hvis du ønsker å vite hvor langt i prosessen din søknad er kommet eller hvor du står i  køen for å komme inn i et bestemt fag.