Du er her:

Hvordan studere?

Hvordan studere

Opplæringsmodell og metode

Nettskolen i Nordland kaller sin opplæringsmodell for nettstøtta opplæring. Dette betyr at alle som får opplæring blir knytta til en nettlærer som skal hjelpe deg med faglige problemer, svare på spørsmål om opplæringa og vurdere din kompetanse under og etter opplæringa. Siden dette er nettstøtta opplæring, vil det meste av arbeid, kommunikasjon og samarbeid skje via en datamaskin og over internett.

Læringsmetoden som brukes mest er en form for "omvendt undervisning". Det betyr at du arbeider med et bestemt avtalt fagstoff over tid (tekster, videoer, øvinger, tester mm) og kontakter din nettlærer om det oppstår uklarheter eller du ikke får til ting. Ei slik økt avsluttes ofte med ei obligatorisk innlevering.

Nettlærerne er lærere som også arbeider eller har arbeidet med samme fag i en videregående skole i Nordland fylke.

I tillegg til at du har kontakt med en nettlærer, vil de aller fleste også være deltakere ved et karrieresenter i Nordland fylkeskommune.  Her møter du andre deltakere og kan få hjelp til tekniske og praktiske ting knytta til opplæringa. Skal du ha standpunktvurdering må du være tilknytta et karrieresenter.

Deltakerstatus

Som deltaker i Nettskolen i Nordland, har du en av to deltakerstatuser.

Du kan være deltaker med standpunktvurdering. Da må du følge en oppsatt plan for opplæringa, levere inn innleveringer og ta prøver. Noen fag har obligatorisk eksamen som du må ta. I tillegg kan du bli trukket ut til eksamen i andre fag.

Du kan også være privatist. Da er det ingen krav til hvordan du gjennomføre opplæringa, men du må ta eksamen i alle fag du deltar i.

Oppstart i fag

Når det er klart at du har fått plass i et fag Nettskolen i Nordland, vi du bli innkalt til en oppstartsamtale med det karrieresenteret som du tilhører. Her vil du blant annet bli informert om praktiske rutiner, få brukernavn og passord til nødvendig datasystem, informasjon om læremidler, få satt opp nødvendig IKT-utstyr/programvare.

Karrieresenteret vil også gjennomgå framdriftsplanen som nettlæreren har satt opp for faget med deg.

Gjennomføring av opplæringa

Hvor arbeidskrevende det er å gjennomføre et fag i Nettskolen i Nordland, avhenger av dine forkunnskaper. Deltakere med dårlige forkunnskaper vil bruke relativt mer tid på et fag enn deltakere med gode forkunnskaper. Normalt kan en si at du må legge like stor arbeidsmengde i et fag i Nettskolen i Nordland som i tilsvarende fag i en vanlig videregående skole. Det er derfor ikke mindre arbeidskrevende å ta et fag i Nettskolen i Nordland enn å gjennomføre samme fag i en klasse på en videregående skole i Nordland.

Hvis du ønsker standpunktvurdering i et fag i Nettskolen i Nordland, må du oppfylle en del arbeidskrav som er satt opp for hvert enkelt fag. Du vi få informasjon om kravene av nettlærere og du vil i tillegg finne alle kravene på fagets nettsider. Din nettlærer vi også sette opp en framdriftsplan for deg der alle obligatoriske arbeidskrav (innleveringer, samtaler, tester, prøver ol) vil stå. Framdriftsplanen kan du oppfatte som "en kontrakt" mellom deg og Nettskolen i Nordland for gjennomføring av faget.

Du kan kontakte din nettlærer når som helst når det gjelder faglige spørsmål. Du kan bruke telefon, e-post, Facebook ( i fag som har dette) og webkonferanseverktøy. Siden mange av nettlærerne også er lærere ved en videregående skole i Nordland, må du regne med å vente på svar enkelte ganger.

Dine medelever kan du nå via its learning, via Facebook (i fag der dette brukes) eller ved bruke av webkonferanseverktøy.

Vurdering

Hvis du velger å få standpunktvurdering i et fag, må du oppfylle arbeidskravene i faget og gjennomføre kontrollerbare prøver ved et karrieresenter. I tillegg kan du bli trukket ut til eksamen i faget. Se også siden vurdering og eksamen for mer informasjon.