Du er her:

Kostnader

Kostnader i forbindelse med opplæring i regi av Nettskolen i Nordland:

Kostnader

Deltakere fra Nordland

Tilbudet er gratis for deltakere med folkeregistrert adresse i Nordland. Likevel kan det tilkomme noen kostnader - dette vil variere fra person til person fordi rammevilkårene er forskjellig. Kostnader kan være knyttet til:

 • hvor mange bøker du må kjøpe i et fag
 • hva du må investere i datautstyr, programvare og internettoppkobling
 • hva internettforbindelsen din koster i drift
 • eventuell materialavgift for faget
 • eventuell eksamensavgift for faget
 • eventuelle reiser og opphold i forbindelse med samlinger
Deltakere fra andre fylkeskommuner

Deltakere som ikke har folkeregistrert adresse i Nordland må betale for tilbudet. Har du voksenrett er det som regel din fylkeskommune som betaler for at du skal kunne være deltaker i Nettskolen i Nordland. Ta kontakt med din fylkeskommune for nærmere informasjon.

Enkelte arbeidsgivere kan også være villige til å betale for at du skal kunne benytte et tilbud i Nettskolen i Nordland.

Vær oppmerksom på at søkere med folkeregistrert adresse i Nordland blir prioritert foran søkere fra andre fylker.

Se prislisten nedenfor for kursavgift i det enkelte fag. I tillegg kan det være knyttet kostnader til:

 • hvor mange bøker du må kjøpe i et fag
 • hva du må investere i datautstyr, programvare og internettoppkobling
 • hva internettforbindelsen din koster i drift
 • eventuell materialavgift for faget
 • eventuell eksamensavgift for faget
 • eventuelle reiser og opphold i forbindelse med samlinger
Lånekassen

Nettskolen i Nordland gir deg rett til å søke stipend og lån i lånekassen. Om du får lån, hvor mye lån du kan få, hvor mange fag du må ta for å få lån osv. reguleres av de reglene som lånekassen fastsetter. Se Lånekassen sine nettsider for nærmere informasjon. Husk at du må velge "Nettskolen i Nordland" som skole hvis du søker om lån i forbindelse med din opplæring gjennom Nettskolen i Nordland.

Prisliste
Fagtilbud Uketimer Kursavgift
Norsk 14 timer Vg 1-Vg2-Vg3 sf 14 20 000,-
Norsk 10 timer Vg2-Vg3 pb 10 15 000,-
Norsk 4 timer Vg1-Vg2 yf/Vg1 sf 4 5 000,-
Engelsk 5 timer Vg1 yf/sf 5 6 000,-
Matematikk P 8 timer Vg1-Vg2-Vg3 yf/sf/pb 8 10 000,-
Matematikk T 5 timer Vg1 sf 5 6 000,-
Matematikk Vg2 R1 5 6 000,-
Matematikk Vg3 R2 5 6 000,-
Naturfag 5 timer Vg1-Vg3 yf/sf/pb 5 6 000,-
Fysikk Vg2 Fy1 5 6 000,-
Samfunnsfag 3 timer Vg2 yf/Vg1 Sf 3 4 000,-
Historie 5 timer Vg3 pb 5 6 000,-
     
Helse- og oppveksfag Vg1 17 20 000,-
Helsefagarbeider Vg2 17 20 000,-
Barne- og ungdomsarbeider Vg2 17 20 000,-
Helseservice Vg2 17 20 000,-
Helsesekretær Vg3 33 30 000,-
Apotektekniker Vg3 33 30 000,-
Tannhelsesekretær Vg3 33 30 000,-
Service- og samferdsel Vg1 17 20 000,-
Salg, service og sikkerhet Vg2 17 20 000,-