Du er her:

Lånekassen

Du kan få økonomisk støtte fra Lånekassen når du tar fag/en utdanning gjennom nettskolen.

Nettskolen i Nordland gir deg rett til å søke stipend og lån i lånekassen. Om du får lån, hvor mye lån du kan få, hvor mange fag du må ta for å få lån osv. reguleres av de reglene som lånekassen fastsetter. I hovedsak må du ha en studiebelastning på 50% eller mer for å kunne få lån. Deler av lånet kan omgjøres til stipend etter fullført utdanning. Se Lånekassen sine nettsider for nærmere informasjon.
Husk at du må velge "Nettskolen i Nordland" som skole hvis du søker om lån i forbindelse med din opplæring gjennom Nettskolen i Nordland.