Du er her:

Vurdering og eksamen

Her finner du svar på noen spørsmål som du kan ha når det gjelder vurdering (karaktersetting) og eksamen.

Vurdering og eksamen

Hvilken vurdering kan jeg få?

Som deltaker i Nettskolen i Nordland kan du velge om du vil være deltaker med standpunktvurdering eller privatist. Velger du å være deltaker med standpunktvurdering, er det krav om at du også er deltaker i et studieverksted som Nordland fylkeskommune driver.  

Bør jeg velge å få standpunktvurdering eller være privatist?

Det er du selv som må velge hvilken vurderingsform du vil ha. Velger du å være deltaker med standpunktvurdering, kreves det at du kan følge en oppsatt framdriftsplan i fagene og at du er deltaker ved et studieverksted der du kan avlegge prøver.

Velger du å være deltaker med standpunktvurdering i et fag, vil du få underveisvurdering og sluttvurdering (standpunktkarakter) i faget. For å få slik vurdering, kreves det at du gjøre deg vurderbar dvs. at du deltar i faget, sender inn innleveringer og gjennomfører prøver/tester i faget. Selv om du velger å være deltaker med standpunktvurdering, kan du komme opp til eksamen i faget.

Privatister får ikke standpunktvurdering i faget. Du går bare opp til eksamen og får vurdering på denne. Du kan likevel be nettveilederne om å gi deg vurdering på innsendinger slik at du ser hvordan du "ligger an" vedrørende vurdering. Det er også mulig å be om å få ta prøver i faget slik at du kan teste deg selv.

Hva med eksamen?

De som velger å ha elevstatus (standpunktdeltaker), kan trekkes ut til eksamen i fag. Eksamen avlegger du ved en videregående skole.

Når du er privatist i et fag, må opp til eksamen i faget. Privatisteksamen arrangeres ved de videregående skole og en må selv sørge for at en melder seg opp til eksamen innen fristen for dette. Du vil finne annonser om frist for oppmelding i lokalavisene i Nordland i september og januar. Eksamen avholdes 2 ganger i året - fra slutten av november og fra tidlig mai.

Se også fylkeskommunens generelle sider om eksamen og tilrettelegging.