Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

Nå etterlyser Interreg dine innspill til hvilke temaer og arbeidsområder som kan bidra til å styrke regionen vår.

En ny utlysning for klyngeprosjekter er åpent fra 15. januar med søknadsfrist 31. mars 2021. Målet er å styrke samarbeid mellom partnere i NPA-regionen, som består av regioner i Finland, Sverige, Norge, Færøyene, Storbritannia, Irland, Island, og Grønland.

Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å invitere deg til et webinar om Interreg-programmene Kolarctic, Nordlig Periferi og Arktis (NPA), Interreg Aurora og delområde Sápmi. På webinaret vil du få høre mer om de ulike Interreg-programmene inkl. nye geografiske områder for noen av  programmene og tema som vektlegges i ny programperiode 2021-2027 med mer. I tillegg ønsker vi å høre dine innspill til finansieringsprogrammene som skal styrke regionen vår i den nye programperioden 2021–2027.

Koronapandemien gjør at mange arrangement blir flyttet til den digitale scenen. Det gjør at flere internasjonale arrangement blir tilgjengelig for flere mennesker. Nord-Norges Euruopakontor serverer her noen av de mest interessante arrangementene i Brüssel som du kan melde deg på digitalt i høst

 Fylkesråd Linda Helén Haukland (KrF) gir tommelen opp for nordisk prosjekt som skal hindre at nyutdannede sykepleiere «møter veggen» og forlater yrket.

 Har du lyst på en utfordrende, internasjonal, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord -Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra 1. september 2020 til 30. juni 2021.

 EU’s naboskapsprogram Kolarctic holder informasjonsmøte i Bodø 26. februar.

Den syvende og siste utlysningsrunden for Nordisk Periferi og Arktis-programmet (NPA) er nå åpen.

 

 

 

 

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor profesjonell urfolkskultur å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av urfolkskulturen i Barentsregionen.

Illustrasjonsbilde

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scene­kunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen.