Interreg Botnia-Atlantica

For informasjon om finansiering, ta kontakt med Gunnhild Aasmoe

 

 

Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning

Nordland fylke i Norge, Västerbottens og Västernorrlands län samt Nordanstig kommune i Sverige og Satakunta og Österbotten i Finland.

Innsatsområder
Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Innovasjon
  • Næringsliv
  • Miljø
  • Transport

Finansiering
I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag 65 mill. Euro til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 34 mill. fra EU, € 23 mill. fra EU-medlemsland og € 6 mill. fra Norge. Generelt tilbys 60 % støtte til partnere fra EU-medlemsland, 50 % til partnere fra Norge.

 

Deltakelse
Minst to av regionene i minst to av landene rundt Bottenviken og over grensen til Nordland må være med.

 

Mer informasjon

Internett: www.botnia-atlantica.eu