Interreg Nordsjøen

NB!

Tilskuddsordning regional medfinansiering Interreg er stengt i 2017 for nye søknader grunnet reduksjon i overføring fra KMD.  For mer informasjon om andre finansieringsmuligheter ved Nordland fyleskommune ta kontakt med Gunnhild Aasmoe eller Zdenek Dvorak. 

Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning
Programmet omfatter 49 regioner i Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland.
Se oversikt over alle regioner.

 

Innsatsområder
Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Kunnskapsbasert vekst og innovasjon
  • Bioøkonomi
  • Miljø og klima
  • Bærekraftig transport

Finansiering
I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag € 176 mill. til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 157 mill. fra EU og vel € 19 mill. fra Norge. Generelt tilbys 50 % støtte til prosjekter.

 

Deltakelse
Prosjektene skal ha partnere fra minst 2 land.

Internett: www.northsearegion.eu